wtorek 16/01/2024

Postęp prac za okres od 08.01.2024 r. do 14.01.2024 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 0+300, 8+000, 9+600 – kruszywo 0-31,5 – szacunkowa ilość 12 650,16 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Obrzeża betonowe

 • Ciągi pieszo-rowerowe ul. Ludzi Morza i ul. Wolińska

Szacunkowa ilość 50 mb.

2. Krawężnik betonowy

 • Węzeł Świnoujście, Łącznik Pd, ul. Wolińska

Szacunkowa ilość 20 mb.

3. TOR

 • Wprowadzenie TOR cz. 36

Szacunkowa ilość 1 kpl.

4. Wykop

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 500 m³.

5. Nasypy

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 500 m³.

6. Warstwa wiążąca AC16W

 • km 14+160 – 14+169,23 str. L

Szacunkowa ilość 90 m².

BRANŻA MOSTOWA

1. Prace wykończeniowe – obiekt PPR-1 – wykonano 140 m².

2. Montaż podestów i desek gzymsowych – obiekt PPR-1 – wykonano 42 mb.

3. Zbrojenie gzymsów – obiekt PPR-1 – wykonano 0,70 T.

4. Zbrojenie zamków w rejonie podpór – obiekt W-3 – wykonano 3 T.

5. Szalunek zamków – obiekt W-3 – wykonano 75 mb.

6. Szalunek gzymsów – obiekt W-09 – wykonano 35 mb.

7. Prace wykończeniowe, dostosowywanie powierzchni betonowych do zgodności STWiORB – obiekt W-9 – wykonano 100 m².

8. Magazynowanie materiału na zasypkę konstrukcyjną podpór P1 i P3 – obiekt W-09 – wykonano 750 t.

9. Przygotowanie dojazdów do obiektu – obiekt K-12 – wykonano 90 m².

10. Beton trzonu podpory P-4 – obiekt K-12 – wykonano 10 m³.

11. Zbrojenie płyty UN – NL. Przęsło A-B, B-C – obiekt W-13 – wykonano 12 T.

12. Zbrojenie i deskowanie płyty nadbetonu wspornika w osi podpory J-NL – obiekt W-13 – wykonano 2 T.

13. Zbrojenie i deskowanie węzła wspornika podpory w osi H – NP ETAP I – obiekt W-13 – wykonano 0,50 T.

14. Beton węzła wspornika podpory w osi H – NP ETAP I – obiekt W-13 – wykonano 3 m³.

15. Zbrojenie belek VV w osi podpory E NP – obiekt W-13 – wykonano 2 T.

16. Beton ścianki zaplecznej w osi P8 – obiekt E-15P – wykonano 1 kpl.

17. Zbrojenie kap chodnikowych – obiekt W-17P – wykonano 2 T.

18. Ułożenie warstwy SMA na płycie ustroju nośnego – obiekt E-18L – wykonano 560 m².

19. Zbrojenie filarów podpory P5 – obiekt WD-6 – wykonano 4 000 kg.

20. Zasypka fundamentu podpory P5 – obiekt WD-6 – wykonano 100 m³.

21. Beton ciosów podpór P7, P8, P9 – obiekt WD-6 – wykonano 4 m³.

22. Ścianka zapleczna podpory P9 – obiekt WD-6 – wykonano 12 m³.

23. Wykonanie wykopu pod budowę muru M4 – obiekt W-10 – wykonano 450 m³.

24. Ustawienie murów M1, M5 – obiekt W-10 – wykonano 30 m².

25. Zasypka murów z gruntu M1, M5 – obiekt W-10 – wykonano 200 m³.

26. Montaż muru S-0 – wykonano 50 m².

27. Ustawienie muru M1, M2 – obiekt WE-19 – wykonano 20 m².

28. Zasypka muru z gruntu – obiekt WE-19 – wykonano 150 m³.

29. Zasypka obiektu podpory P1 i P3 – obiekt WE-19 – wykonano 400 m³.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Oświetlenie

 • wykopy + układanie kabla + montaż fundamentów, oświetlenie W. Łunowo km 4+100 – 5+000

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Prace w ramach NA

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA

3. Branża geodezyjna

 • Przekazanie map do wpisów do KW – czasowe i stałe zajęcia w zakresie DZ9

4. Branża sanitarna

 • Prace w ramach NA

5. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Prace w ramach NA

6. Melioracje

 • Prace w ramach NA

7. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag Wykonawcy do PSOR