wtorek 16/04/2024

Postęp prac za okres od 08.04.2024 r. do 14.04.2024 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+800 oraz 5+000 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 17 937,28 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykop

 • km 3+300 – 5+300
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 2 500 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+800 – 9+100
 • km 9+400 – 11+600

Szacunkowa ilość 10 500 m³.

3. Podłoże/GWN

 • km 0+900 – 1+050 str. P

Szacunkowa ilość 2 000 m².

4. Podbudowa zasadnicza

 • km 0+220 – 0+550 str. P
 • km 14+200 – 14+600 str. P

Szacunkowa ilość 7 260 m².

5. Podbudowa pomocnicza

 • km 14+200 – 14+600 str. P

Szacunkowa ilość 3 900 m².

6. Podbudowa AC22P

 • km 12+200 – 12+700 str. L
 • km 13+800 – 14+100 str. P

Szacunkowa ilość 8 400 m².

7. DK3 – frezowanie na bitum.

 • km 12+780 – 13+050 str. L

Szacunkowa ilość 1 000 m².

8. Humusowanie

 • km 2+200 – 3+200 str. P
 • DZ10a km 0+060 – 0+360

Szacunkowa ilość 2 700 m².

9. Pobocza

 • DZ10a km 0+060 – 0+360

Szacunkowa ilość 300 mb.

10. Przepusty

 • Przepust PD71; wykop, fundament, montaż i zasypka; prace zakończone

BRANŻA MOSTOWA

1. Przygotowanie powierzchni pod izolację z papy term. rygla górnego – obiekt W-02 – wykonano 400 m².

2. Przygotowanie powierzchni pod izolację z papy term. rygla górnego – obiekt W-03 – wykonano 150 m².

3. Montaż geokompozytu drenażowego – obiekt W-03 – wykonano 300 m².

4. Zasypka konstrukcyjna za Podporami 1 i 2 obiektu – obiekt W-03 – wykonano 800 m³.

5. Montaż zbrojenia – obiekt K-12 – wykonano 6 500 kg.

6. Montaż łożysk w osi I – NL – obiekt W-13 – wykonano 4 szt.

7. Beton poprzecznicy w osi I – NL ETAP I – obiekt W-13 – wykonano 12 m³.

8. Beton belek TTT w osi podpory G – NP. Belka nr 3 – obiekt W-13 – wykonano 1 szt.

9. Beton płyty UN w osi J-K odcinek przęsłowy – NP – obiekt W-13 – wykonano 68 m³.

10. Montaż belek typu „T” przęsło I-J – NL – obiekt W-13 – wykonano 16 szt.

11. Montaż belek typu „T” przęsło I-J – NP – obiekt W-13 – wykonano 14 szt.

12. Śrutowanie powierzchni pod izolację kap chodnikowych NL-NP – obiekt W-13 – wykonano 800 m².

13. Sprężenie i iniekcja belek TTT w osi H – NL – obiekt W-13 – wykonano 3 szt.

14. Sprężenie i iniekcja belek TTT w osi G – NP – obiekt W-13 – wykonano 2 szt.

15. Montaż zbrojenia kap chodnikowych – obiekt E-15P – wykonano 8 300 kg.

16. Montaż krawężnika i deski gzymsowej – obiekt E-15P – wykonano 180 mb.

17. Beton kap chodnikowych – obiekt E-15P – wykonano 48 mb.

18. Przygotowanie powierzchni pod izolację z żywic na kapach chodnikowych – obiekt E-15P – wykonano 216 m².

19. Przygotowanie powierzchni pod izolację z żywic na kapach chodnikowych – obiekt E-18P – wykonano 120 m².

20. Przekruszenie materiału rozbiórkowego – obiekt E-18P – wykonano 0,20 kpl.

21. Wykop pod fundament podpory pośredniej P2 i P3 – obiekt E-18P – wykonano 250 m³.

22. Beton wyrównawczy pod fundament w osi P2 – obiekt W-18P – wykonano 13 m³.

23. Beton gzymsów murów oporowych ETAP II – obiekt WE-19 – wykonano 35 m³.

24. Montaż zbrojenia kap chodnikowych – obiekt WD-20 – wykonano 7 T.

25. Montaż krawężnika i gzymsów – obiekt WD-20 – wykonano 40 mb.

26. Beton kap chodnikowych – obiekt WD-20 – wykonano 20 m³.

27. Ustawienie muru M4 – obiekt W13 – wykonano 30 m².

28. Zasypka muru M4 – obiekt W13 – wykonano 150 m³.

29. Ustawienie muru M3, M4 – obiekt WŁ-14 – wykonano 30 m².

30. Zasypka muru M3, M4 – obiekt WŁ-14 – wykonano 120 m³.

31. Ustawienie muru M1 i M2 – obiekt WŁ-14 – wykonano 30 m².

32. Zasypka muru M1 i M2 – obiekt WŁ-14 – wykonano 120 m³.

33. Ustawienie muru K-01 – wykonano 25 m².

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • kanał kd8:
  • kd8.7 – kd8.8 – kd8.9; DN315mm, L = 32,50 + 22,50mb,
  • kd8.7 – wp8.7.1; DN200mm, L = 17,0mb,
  • kd8.8 – wp8.8L; DN200mm, L = 14,0mb,
  • kd8.9 – wp8.9P; DN200mm, L = 21,0mb,
 • Montaż kratek żeliwnych:
  • km: 0+200 – 0+300, Jezdnia Prawa; 3,0szt.,
  • km: 12+300 – 12+500, Jezdnia Lewa; 6,0szt.,

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Zbiorniki

 • Zbiornik ZB-10; zjazd do zbiornika, obruk wylotów; prace zakończone

2. Rowy melioracyjne

 • Rów melioracyjny Nr 4 – wykop rowu ok. 40%

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny

 • Budowa kanału technologicznego km 2+300 – 3+200 kontynuacja prac

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Oświetlenie

 • Przepusty dla Oświetlenia km 11+100 – 11+340 W. Międzyzdroje – wykonano 60 m

2. Budowa zasilania urządzeń

 • WK12 WS01 zasilanie km 3+200 W. Łunowo – wykonano 40 m

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Budowy

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Budowy

3. Branża sanitarna

 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Prace w ramach NA
 • Oczekiwanie na odpowiedź ENEA Operator i PKP Energetyka, ws. zmiany danych w umowach o przyłączenie do sieci.

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA
 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne i gromadzenie osadów ściekowych.
 • Oczekiwanie na uzgodnienie przebudowy rowu chłonnego LK przez PKP PLK

6. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag Wykonawcy do PSOR