wtorek 18/04/2023

Postęp prac za okres od 10.04.2023 r. do 16.04.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 3+800 km 5+500, km 13+100, km 14+000, km 9+600 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 19 629,35 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA+WĘZŁY

1. Wykopy

 • km 1+400 – 2+000
 • km 2+000 – 3+300
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 6600 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800
 • km 5+800 – 9+100
 • km 9+400 – 11+600
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 12700 m³.

3. Wymiana gruntu

 • DZ10

Szacunkowa ilość 2200 m³.

4. Podbudowa AC22P

 • Rondo + ul. Ludzi Morza

Szacunkowa ilość 750 m².

5. Podbudowa AC22P

 • Łącznik Południowy

Szacunkowa ilość  2300 m².

6. Podbudowa AC22P

 • DZ2, DZ3

Szacunkowa ilość 3100 m².

7. Warstwa wiążąca AC16W

 • Rondo + ul. Ludzi Morza

Szacunkowa ilość 1000 m².

8. Warstwa wiążąca AC16W

 • DZ2, DZ3

Szacunkowa ilość 3000 m².

9. Warstwa wiążąca AC16W

 • bypass między Ludzi Morza a DZ2 – AC22P

Szacunkowa ilość 2100 m².

BRANŻA MOSTOWA

1. Wykopy pod fundamenty P1 i P2 c.d. – obiekt W-3 – wykonano 300 m³.

2. Zasypka konstrukcyjna P2 – obiekt W2 – wykonano 250 m³.

3. Betonowanie gzymsów – obiekt PPR-7 – wykonano 8 m³.

4. Montaż szalunku gzymsów wlotu i wylotu – obiekt PPR-7 – wykonano 0,20 szt.

5. Zbrojenie podpór P2 (oczepy 6, 7, 8, 13) – obiekt W-9 – wykonano 7 T.

6. Zbrojenie ustroju nośnego jezdnia prawa – obiekt W10 – wykonano 45 T.

7. Betonowanie ciosów podpór L1, L2, L3 – obiekt W10 – wykonano 4 m³.

8. Przygotowanie podłoża pod ustrój nośny jezdnia lewa JL – obiekt W10 – wykonano 800 m².

9. Montaż osłonek kabli sprężających Jezdnia Prawa – obiekt W10 – wykonano 650 mb.

10. Wykop i rozkucie kolum DSM podpory L-NL – obiekt W-13 – wykonano 22 m³.

11. Wykop pod fundament podpory w osi C-NL – obiekt W-13 – wykonano 120 m³.

12. Wykop pod fundament podpory w osi D-NL – obiekt W-13 – wykonano 50 m³.

13. Zbrojenie i deskowanie korpusu podpory w osi A-NL – obiekt W-13 – wykonano 25 T.

14. Beton korpusu podpory A-NL – obiekt W-13 – wykonano 250 m³.

15. Beton filara podpory w osi K – NP i L-NP – obiekt W-13 – wykonano 40 m³.

16. Deskowanie UN – ETAP I – obiekt E-15P – wykonano 0,20 kpl.

17. Zbrojenie UN – ETAP I – obiekt E-15P – wykonano 15 T.

18. Montaż powłoki konstrukcji stalowej VIACON 1 kpl – obiekt WE-16 – wykonano 0,50 kpl.

19. Zbrojenie płyty ustroju nośnego – obiekt W-17P – wykonano 10 T.

20. Zasypka inżynierska podpór w osi P1 i P3 – obiekt W-17P – wykonano 50 m³.

21. Zbrojenie ustroju płyty ustroju nośnego – obiekt E-18L – wykonano 15 T.

22. Zasypka inżynierska podpór w osi P1 i P3 – obiekt E-18L – wykonano 100 m³.

23. Ustawienie muru oporowego przy podporze P1 i P3 – obiekt WŁ-5 – wykonano 30 m².

24. Ustawienie muru oporowego przy podporze P1 i P3 – obiekt WD-4 – wykonano 30 m².

25. Szalowanie – skrzydła obiektu – obiekt PZ-5 – wykonano 1 kpl.

26. Beton – fundament podpory P3 – obiekt WŁ-14 – wykonano 125 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa, przykanaliki

 • Układ KD11: dostawa separatora i montaż kompletu SEP +OS – przełożone na dzień 18.04.2023 r.
 • Układ kd49
  • kd49.3 w kierunku kd49.2; DN630mm, L = 36,0mb,
 • Układ kd50:
  • kd50.3 – kd50.2; DN630mm, L = 56,0mb
 • Układ kd52:
  • kd52.10 – kd52.11 – kd52.12; DN315mm, 68mb
 • Układ KD12:
  • KD12.2 – KD12.3; DN1000mm, L = 7,50 + Montaż studni KD12.3 [wpadowa wraz z dwoma osadnikami poziomymi]

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Przepusty melioracyjne

 • przepust melioracyjny PM3 – Przyczółki żelbetowe [betonowanie dla ściany wlotowej przyczółka, deskowanie, betonowanie ściany wylotu przyczółka] – zabetonowano ścianę Wlotu przyczółka PM3

2. Przepusty melioracyjne

 • Przygotowania do prac przy przyczółkach dla przepustu PM11 i PM12 – przełożone na tydzień Nr 16

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny

 • Budowa kanału technologicznego – kontynuacja prac

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Prace w ramach NA
 • W dn. 12.04.2023 r. otrzymano odstępstwo od przepisów kolejowych w zakresie DZ10
 • Wprowadzanie uwag IK do PAB DZ10
 • Prace nad PAB dla DZ9
 • Udział w Radzie Budowy

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Udział w Radzie Budowy

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków

4. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Analiza uwag otrzymanych do PAB w zakresie DZ10
 • Prace nad PW dla DZ9
 • Prace nad PW dla DZ10
 • Narady koordynacyjne
 • Prace w ramach NA

5. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Aktualizacja rozwiązań kolizji ee. i oświetlenia dla DZ9
 • Realizacja Projektu Wykonawczego 4.3.1 Proj. przyłącze SN i proj. ST.TR. w km 16+200

6. Branża telekomunikacyjna

 • Wprowadzanie uwag IK do PW tom 5.2.5

7. Melioracje

 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie DZ9
 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie DZ10

8. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR

9. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag IK do PSOR