wtorek 19/03/2024

Postęp prac za okres od 11.03.2024 r. do 17.03.2024 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+800 oraz 5+000 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 22 260,86 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykop

 • km 3+300 – 5+300
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 5 500 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800
 • km 9+400 – 11+600
 • km 11+900 – 17+028
 • DZ10a km 0+080 – 0+350
 • DZ10 km 0+800 – 1+100

Szacunkowa ilość 12 500 m³.

3. Wymiana gruntu

 • DZ10

Szacunkowa ilość 2 000 m³.

4. Podłoże/GWN

 • km 13+800 – 14+100 str. P

Szacunkowa ilość 4 700 m².

5. Podbudowa pomocnicza

 • km 13+750 – 14+050 str. P
 • km 0+350 – 0+500 str. L, P
 • km 0+960 – 1+100 str. L

Szacunkowa ilość 8 200 m².

6. Podbudowa zasadnicza

 • km 0+350 – 0+500 str. L, P
 • km 0+960 – 1+100 str. L

Szacunkowa ilość 3 400 m².

7. Rozbiórka podbudowy – trasa główna

 • km 14+900 – 16+040 str. P

Szacunkowa ilość 5 000 m².

8. Humusowanie

 • km 3+300 – 5+300 str. P

Szacunkowa ilość 2 000 m².

9. Zjazd indywidualny

 • zjazd indywidualny Wrzosowa 1 – nawierzchnia z kostki

Szacunkowa ilość 400 m².

10. Przepusty

 • PDs13; kontynuacja prac

11. Zarurowania rowów

 • ZR11 – montaż
 • ZR13 – przygotowanie wykopu, fundament z kruszywa, częściowy montaż

BRANŻA MOSTOWA

1. Izolacja z papy termozgrzewalnej – obiekt PPR-1 – wykonano 450 m².

2. Izolacja cienka powierzchni betonowych – obiekt PPR-1 – wykonano 100 m².

3. Ułożenie siatek uciąglających – obiekt PPR-1 – wykonano 100 m².

4. Izolacja cienka powierzchni betonowych – obiekt PPR-1 – wykonano 100 m².

5. Przygotowanie powierzchni pod ułożenie izolacji – obiekt W-03 – wykonano 50 m².

6. Wykonanie izolacji cienkiej – obiekt W-03 – wykonano 200 m².

7. Zasypka konstrukcyjna za Podporą P1 – obiekt WD-04 – wykonano 100 m³.

8. Podłączenie kolektora odwodnieniowego do studni k. – obiekt WD-04 – wykonano 1 szt.

9. Montaż rur osłonowych fi 250 – obiekt WD-04 – wykonano 12 mb.

10. Zasypka konstrukcyjna za Podporami 1 i 3 obiektu – obiekt W-9 – wykonano 400 m³.

11. Prace wykończeniowe powierzchni ustroju nośnego – obiekt W-9 – wykonano 50 m².

12. Montaż belek T21, T27 – obiekt K-12 – wykonano 1 szt.

13. Montaż szalunku oraz wsporników roboczych – UN – obiekt K-12 – wykonano 0,70 kpl.

14. Beton płyty UN – NL. Odcinek podporowy A – obiekt W-13 – wykonano 36 m³.

15. Sprężenie i iniekcja płyty nadbetonu belek VV w osi podpory H – NP – obiekt W-13 – wykonano 1 szt.

16. Montaż belek/rygli typu TTT w osi podpory F – NP – obiekt W-13 – wykonano 3 szt.

17. Montaż belek/wsporników typu VV w osi podpory E – NP – obiekt W-13 – wykonano 2 szt.

18. Montaż deski gzymsowej i krawężnika – obiekt E-15P – wykonano 150 mb.

19. Montaż zbrojenia kap chodnikowych – obiekt E-15P – wykonano 8 300 kg.

20. Beton strefy dylatacji w osi podpory P1 P8 – obiekt E-15P – wykonano 10 m³.

21. Rozbiórka istniejącego obiektu – obiekt E-18P – wykonano 0,30 kpl.

22. Wykop pod fundament podpory w osi P1 – obiekt E-18P – wykonano 150 m³.

23. Zbrojenie i deskowanie gzymsu murów oporowych – obiekt WE-19 – wykonano 6 T.

24. Beton gzymsów murów oporowych ETAP I – obiekt WE-19 – wykonano 236 m³.

25. Izolacja z papy termozgrzewalnej w obrębie kap chodnikowych – obiekt WD-20 – wykonano 2 m².

26. Beton strefy dylatacji w osi podpory P1 – obiekt WD-20 – wykonano 30 m³.

27. Beton poprzecznicy P1 – obiekt WD-6 – wykonano 15 m³.

28. Montaż łożysk na podporach P4 – obiekt WD-6 – wykonano 3 szt.

29. Ustawienie muru M4, M5 – obiekt W-13P – wykonano 25 m².

30. Zasypka murów z gruntu M4 M5 – obiekt W-13P – wykonano 75 m³.

31. Ustawienie muru S-1 – wykonano 25 m².

32. Zasypka muru z gruntu S-1 – wykonano 4,50 m³.

33. Zasypka przepustu PZ-2 – wykonano 15 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • kanał KD8:
  • KD8.5 – KD8.8; DN630mm, L = 20,0mb,
 • kanał kd14:
  • kd14.1 – kd14.2 – kd14.3; DN315mm, L = 6,0 + 5,5mb,
 • kanał kd15:
  • kd15.wyl – kd15.1 – kd15.2; DN315mm, L = 7,0 + 5,0mb,
 • kanał kd21a:
  • kd21a.2 – kd21a.3; DN315mm, L = 31,0mb,
  • kd21a.2 – wp21a.2; DN200mm, L = 1,50mb,
  • kd21a.3 – wp21a.3; DN200mm, L = 2,50mb,

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Rowy melioracyjne

 • S11 – S12; DN500 mm, L = 27,80mb

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny

 • Budowa kanału technologicznego km 1+700 – 3+200 kontynuacja prac

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia przy DZ1 – kontynuacja prac

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Budowy

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA

3. Branża sanitarna

 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Prace w ramach NA
 • Prośba o pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia budowy przyłącza elektroenergetycznego
 • Wystąpienie do ENEA Operator i PKP Energetyka, o zmianę danych w umowach o przyłączenie do sieci

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA
 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne i gromadzenie osadów ściekowych

6. Organizacja ruchu

 • Poprawa projektu SOR