czwartek 21/09/2023

Postęp prac za okres od 11.09.2023 r. do 17.09.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 3+800, km 7+100, km 8+900, km 10+800, km 10+000, km 12+800 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 25 682,06 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykop

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 3 700 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 0+800 – 1+400
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800
 • km 5+800 – 9+100

Szacunkowa ilość 16 500 m³.

3. Wymiana gruntu

 • km 10+810 – 11+130

Szacunkowa ilość 2 200 m³.

4. Podłoże/GWN

 • km 3+950 – 4+200 str. P
 • km 3+950 – 4+200 str. L
 • km 13+500 – 14+180 str. L

Szacunkowa ilość 13 400 m².

5. Podbudowa zasadnicza

 • km 4+580 – 5+000 str. P
 • km 4+580 – 5+000 str. L
 • km 16+800 – 17+020 str. L,P

Szacunkowa ilość 11 100 m².

6. Podbudowa z BA AC22P

 • km 1+100 – 1+600 str. L
 • km 1+100 – 1+400 str. P

Szacunkowa ilość 8 300 m².

7. Warstwa wiążąca AC16W

 • km 1+100 – 1+600 str. L
 • km 1+900 – 3+100 str. P

Szacunkowa ilość 17 050 m².

8. Ściek trójkątny

 • km 1+100 – 1+500

Szacunkowa ilość 400 mb.

BRANŻA MOSTOWA

1. Beton podkładowy pod prefabrykaty – obiekt PPR-1 – wykonano 10 m³.

2. Beton fundamentów wylotu – obiekt PPR-1 – wykonano 60 m³.

3. Izolacja cienka fundamentów wylotu – obiekt PPR-1 – wykonano 30 m².

4. Zasypanie ław fundamentowych wylotu – obiekt PPR-1 – wykonano 15 m³.

5. Beton ściany F1 i H1 – obiekt W-3 – wykonano 125 m³.

6. Zbrojenie ścian H1, F1 – obiekt W-3 – wykonano 12 T.

7. Częściowe zasypanie ściany B1, C1, D1 – obiekt W-3 – wykonano 200 m³.

8. Izolacja cienka ścian – obiekt W-3 – wykonano 40 m².

9. Wykonanie drogi dojazdowej wzdłuż torowiska i podpory P2 – obiekt W-3 – wykonano 100 m².

10. Zbrojenie ściany H2 – obiekt W-3 – wykonano 3 T.

11. Beton ławy podpora P4 – obiekt WD-6 – wykonano 70 m³.

12. Montaż zbrojenia podpora P1, P9 – obiekt WD-6 – wykonano 20 T.

13. Montaż krawężnika na dojazdach – obiekt W-8 – wykonano 12 m².

14. Montaż zbrojenia segment 9 i 10 – obiekt W-9 – wykonano 25 T.

15. Beton ustroju segment 12 – obiekt W-9 – wykonano 171 m³.

16. Dowóz belek T i montaż seg.7 typ 2.2 (PD) – obiekt W-9 – wykonano 9 szt.

17. Montaż belek segment 6 typ. 1.3 (PN) – obiekt W-9 – wykonano 18 szt.

18. Ułożenie krawężnika JL – obiekt W-10 – wykonano 120 mb.

19. Montaż łożysk w osiach podpór A, B, I, J, K – NP; A, B – NL – obiekt W-13 – wykonano 25 szt.

20. Betonowanie rygla w osi F – NL – obiekt W-13 – wykonano 36 m³.

21. Betonowanie poprzecznicy podporowej ETAP I w osi N – NL – obiekt W-13 – wykonano 9 m³.

22. Prefabrykacja koszy zbrojenia rygli nad koleją – obiekt W-13 – wykonano 6 T.

23. Zbrojenie poprzecznicy podporowej w osi M-NL – obiekt W-13 – wykonano 3 T.

24. Montaż kabli sprężających UN ETAP III, ETAP IV – obiekt E-15P – wykonano 5 T.

25. Zbrojenie ustroju nośnego ETAP IV – obiekt E-15P – wykonano 30 T.

26. Betonowanie UN ETAP III – obiekt E-15P – wykonano 720 m³.

27. Zbrojenie ścianki zaplecznej w osi podpory P1 – obiekt E-15P – wykonano 0,50 T.

28. Zbrojenie płyty przejściowej w osi P1 – obiekt W-17P – wykonano 0,60 T.

29. Wykonanie wymiany gruntu pod fundament podpory w osi P3 – obiekt WD-20 – wykonano 180 m³.

30. Zbrojenie oczepu muru M3 i M4 – obiekt WD-4 – wykonano 250 kg.

31. Zbrojenie oczepu muru M3 i M4 – obiekt WŁ-5 – wykonano 250 kg.

32. Ustawienie muru wraz z zasypką M2 i M3 – obiekt W-10 – wykonano 25 m².

33. Beton poprzecznicy na podporze P2 – obiekt WŁ-14 – wykonano 6 m³.

34. Wykonanie wykopu pod ławę fundamentową wlotu i skrzydeł – obiekt PZ-9 – wykonano 400 m³.

35. Wykonanie ławy fundamentowej pod mur z gruntu zbrojonego – obiekt WE-19 – wykonano 5 m³.

36. Ustawienie muru wraz z zasypką M1 i M2 – obiekt WE-19 – wykonano 20 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • Układ kd35:
  • kd35.7 – kd35.8; DN400mm, L = 52,5m,
  • kd35.6 – kd35.6.1; DN315mm, L = 8,0m,
  • kd35.6.1 – wp35.6L; DN200mm, L = 1,50m

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Zbiornik ZB-02

 • wykop i formowanie skarp
 • montaż geowłókniny infiltracyjnej na dnie, humusowanie
 • zakończenie prac

2. Rów RA – Przyczółek wlotu przepustu PM11-12:

 • szalowanie ścian wylotu

3. Sączki podłużne

 • km 1+520 – 1+680; wykop + montaż drenażu
 • km 2+350 – 2+550; wykop

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Oświetlenie

 • Demontaż 4 słupów oświetleniowych W. Międzyzdroje
 • Usunięcie usterki niedziałającego oświetlenia W. Międzyzdroje
 • Budowa przepustów rurowych pod oświetlenie i zasilanie, rondo przy BP Węzeł Świnoujście

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do STWiORB
 • Opracowywanie Projektu Technicznego w zakresie DZ9
 • Oczekiwanie na decyzję ZRID w zakresie DZ9
 • Przekazanie do Wykonawcy Projektu Wykonawczego w zakresie DZ9
 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Budowy

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do STWiORB
 • Udział w Radzie Budowy

3. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Wprowadzanie uwag IK do PT DZ10
 • Przekazanie Wykonawcy PW dla DZ10
 • Prace nad PW dla DZ10
 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Wprowadzanie uwag Inżyniera Kontraktu do Projektu Wykonawczego tom 4.3.1

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA

6. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag IK do PSOR