czwartek 21/12/2023

Postęp prac za okres od 11.12.2023 r. do 17.12.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 0+300, 8+000, 9+600 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 13 210,96 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykop

 • km 3+300 – 5+300

Szacunkowa ilość 2 000 m³.

2. Nasypy

 • km 0+800 – 1+400
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800
 • km 5+800 – 9+100
 • km 9+400 – 11+600

Szacunkowa ilość 5 500 m³.

3. GWN/Podłoże

 • km 12+810 – 12+836 str. P

Szacunkowa ilość 350 m².

4. Wymiana gruntu

 • DZ10

Szacunkowa ilość 2 500 m³.

5. Humusowanie skarp

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 500 m².

6. Podbudowa pomocnicza

 • km 12+810 – 12+836 str. P

Szacunkowa ilość 250 m².

7. Podbudowa zasadnicza

 • km 12+810 – 12+836 str. P

Szacunkowa ilość 250 m².

8. Podbudowa AC22P II warstwa

 • km 15+900 – 16+220 str. L

Szacunkowa ilość 3 296 m².

9. Warstwa wiążąca AC16W

 • km 15+900 – 16+320 str. L
 • km 14+240 – 14+270 str. L

Szacunkowa ilość 4 686 m².

10. Podbudowa AC22P

 • km 14+240 – 14+270 str. L

Szacunkowa ilość 300 m².

11. Układanie warstw bitumicznych

 • Przewiązki w km 13+000, km 13+500, km 14+200 – wykonano

Szacunkowa ilość 650 m².

BRANŻA MOSTOWA

1. Beton płyt przejściowych – obiekt PPR-1 – wykonano 75 m³.

2. Beton płyty zespalającej – obiekt PPR-1 – wykonano 25 m³.

3. Montaż krawężnika – obiekt WD-4 – wykonano 50 mb.

4. Dostawa urządzeń dylatacyjnych – obiekt WD-4 – wykonano 1 szt.

5. Dostawa urządzeń dylatacyjnych – obiekt WŁ-5 – wykonano 1 szt.

6. Montaż zbrojenia segment 1,2 – obiekt W-9 – wykonano 15 T.

7. Beton gzymsów – segment 10,9,8 – obiekt W-9 – wykonano 10 m³.

8. Montaż desek gzymsowych – obiekt W-9 – wykonano 30 mb.

9. Betonowanie segmentów 3 i 2 – UN – obiekt W-9 – wykonano 340 m³.

10. Zasypka podpory P3 – obiekt W-9 – wykonano 300 m³.

11. Sprężenie i iniekcja belek TTT, VV na koleją (prefabrykacja) – obiekt W-13 – wykonano 5 szt.

12. Zbrojenie płyty UN – NP – obiekt W-13 – wykonano 4 T.

13. Beton płyty UN – NP (przęsłowy L-M) – obiekt W-13 – wykonano 20 m³.

14. Beton płyty UN – NP (przęsłowy K-L) – obiekt W-13 – wykonano 20 m³.

15. Wymiana łożysk. Tymczasowe – soczewkowe – obiekt E-15P – wykonano 6 szt.

16. Dostawa urządzeń dylatacyjnych – obiekt E-15P – wykonano 2 szt.

17. Betonowanie wnęki dylatacyjnej w osi P1 – obiekt W-17P – wykonano 10 m³.

18. Betonowanie wnęki dylatacyjnej w osi P3 – obiekt W-17P – wykonano 10 m³.

19. Montaż krawężnika – obiekt E-18L – wykonano 12 mb.

20. Ułożenie warstwy ATL – obiekt E-18L – wykonano 305 m².

21. Beton wieńca konstrukcji stalowej – obiekt WE-19 – wykonano 2 m³.

22. Zbrojenie płyty UN – obiekt WD-20 – wykonano 12 T.

23. Wykop pod ławę fundamentową podpora P5 – obiekt WD-6 – wykonano 500 m³.

24. Zbrojenie przyczółka P9 – obiekt WD-6 – wykonano 3 000 kg.

25. Beton przyczółka podpora P9 – etap I – obiekt WD-6 – wykonano 150 m³.

26. Zbrojenie filarów podpory P3 – obiekt WD-6 – wykonano 2 500 kg.

27. Demontaż grodzic przy podporze: P3, P2, P7 – obiekt WD-6 – wykonano 200 m².

28. Ustawienie murów M1, M5 – obiekt W-10 – wykonano 75 m².

29. Zasypka murów z gruntu M1, M5 – obiekt W-10 – wykonano 800 m³.

30. Wykop pod mur oporowy S-0 – wykonano 1 000 m³.

31. Beton podwaliny pod mur oporowy S-0 – wykonano 4 m³.

32. Beton ustroju nośnego – obiekt WŁ-14 – wykonano 180 m³.

33. Ustawienie muru M1, M2 – obiekt WE-19 – wykonano 50 m².

34. Zasypka muru z gruntu – obiekt WE-19 – wykonano 300 m³.

35. Zasypka obiektu podpory P1 i P3 – obiekt WE-19 – wykonano 750 m³.

36. Zbrojenie wylotu przepustu PZ-2 – wykonano 0,20 T.

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Zbiornik nr 8

 • Drenaże przy zbiorniku:
 • Sdr7 – Dr1; DN125mm, L = 21,10mb,
 • Wyl.Dr4 – S10 – Sdr9 – Sdr8; DN125mm, L = 3,49 + 49,40 + 29,98mb,
 • S10 – Sdr10; DN125mm, L = 59,07mb

2. Rów RA [od przepustu PM11-12 do Zbiornika ZB-11] – Ułożenie betomaty, geowłókniny i obsypka kruszywem

BRANŻA GAZOWA

1. Gaz wysokiego ciśnienia

 • Kolizja Z2 [Droga DZ9]:
  • zakończenie robót
 • Kolizja Z3 [zabezpieczenie gazociągu w/c DN800mm]:
  • zasypka wykopu; zakończenie zakresu

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Oświetlenie

 • Demontaż istniejących kabli oświetleniowych na Węźle Międzyzdroje
 • Budowa oświetlenia drogowego – Węzeł Łunowo, kontynuacja wykopów + układanie kabla oświetleniowego + montaż fundamentów

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Budowy

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Budowy

3. Branża sanitarna

 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Oczekiwanie na uzgodnienie tomu 4.3.1 przez Enea,
 • Prace w ramach NA

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA