wtorek 20/02/2024

Postęp prac za okres od 12.02.2024 r. do 18.02.2024 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 5+000 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 1 701,75 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykop

 • km 3+300 – 5+300
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 5 000 m³.

2. Nasypy

 • km 3+300 – 5+300
 • DZ7
 • km 9+400 – 11+600
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 6 500 m³.

3. Podłoże/GWN

 • km 6+350 – 6+700 str. P

Szacunkowa ilość 5 250 m².

4. Bariery stalowe

 • km 14+200 – 15+200 str. L

Szacunkowa ilość 1 000 mb.

5. Humusowanie

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 1 000 m².

6. Rozbiórka podbudowy

 • km 13+000 – 13+450 str. L

Szacunkowa ilość 500 m².

7. Pobocze

 • km 14+200 – 15+200 str. L

Szacunkowa ilość 1 000 mb.

8. Sączki podłużne

 • km 12+796 – 12+826, 12+883 – 12+983 DN160mm, L = 128,5mb
 • km 7+320 – 7+800 DN160mm, L = 480,00mb

Szacunkowa ilość 608,50 mb.

BRANŻA MOSTOWA

1. Betonowanie gzymsów – obiekt PPR-1 – wykonano 60 m³.

2. Montaż zbrojenia zamków – obiekt W-03 – wykonano 2 T.

3. Betonowanie zamków typ Z2 i Z1 segmenty F1, F2, E1, E2 – obiekt W-03 – wykonano 15 m³.

4. Wymiana uszkodzonego prefabrykatu – obiekt W-03 – wykonano 1 szt.

5. Prace wykończeniowe – powierzchnie betonowe ścian i belek – obiekt WD-4 – wykonano 150 m².

6. Prace wykończeniowe – powierzchnie betonowe ścian i belek – obiekt WŁ-5 – wykonano 150 m².

7. Zasypka konstrukcyjna za Podporami 1 i 3 obiektu – obiekt W-9 – wykonano 300 m³.

8. Montaż zbrojenia gzymsów – obiekt W-9 – wykonano 1 T.

9. Beton gzymsów (S3, S4, S5) – obiekt W-9 – wykonano 8 m³.

10. Montaż desek gzymsowych – obiekt W-9 – wykonano 20 m.

11. Odtworzenie zniszczonych przez ZRK dom dróg i ramp dojazdowych do obsługi obiektu – obiekt W-10 – wykonano 450 m².

12. Zbrojenie poprzecznicy P3 i P5 – obiekt K-12 – wykonano 2 t.

13. Montaż podparcia pod oczep P4 – obiekt K-12 – wykonano 1 szt.

14. Odtworzenie dróg technologicznych/dojazdowych do podpór P5, P4, P3 zniszczonych przez deszcze – obiekt K-12 – wykonano 200 m².

15. Zbrojenie płyty UN – NL. Przęsło B-C – obiekt W-13 – wykonano 5 T.

16. Beton płyty UN – NL. Przęsło B-C – obiekt W-13 – wykonano 38 m³.

17. Montaż sprężenia belek TTT w osi podpory I – NL – obiekt W-13 – wykonano 3 kpl.

18. Beton belek TTT w osi podpory I – NL – obiekt W-13 – wykonano 1 szt.

19. Montaż sprężenia płyty nadbetonu wspornika w osi podpory H-NP – obiekt W-13 – wykonano 1 kpl.

20. Sprężenie płyty nadbetonu wspornika w osi podpory J-NL – obiekt W-13 – wykonano 1 kpl.

21. Zasypka inżynierska ścianki zaplecznej w osi podpory P8 – obiekt E-15P – wykonano 200 m³.

22. Gruntowanie podłoża pod izolację z papy termozgrzewalnej UN – obiekt E-15P – wykonano 300 m².

23. Izolacja z papy termozgrzewalnej na kapach obiektu – obiekt E-15P – wykonano 450 m².

24. Próbne obciążenie obiektu – obiekt W-17P – wykonano 1 kpl.

25. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu – obiekt E-18L – wykonano 1 kpl.

26. Wykonanie warstwy wyrównawczej pod gzyms – obiekt WE-19 – wykonano 12 m³.

27. Przygotowanie podłoża pod izolację – obiekt WD-20 – wykonano 120 m².

28. Beton ciosów na podporach P5, P4, P3 – obiekt WD-6 – wykonano 1 m³.

29. Beton poprzecznicy podpora P6 – obiekt WD-6 – wykonano 18 m³.

30. Montaż muru M1 – obiekt W-09 – wykonano 30 m².

31. Wykop pod mur M1, M2 – obiekt WŁ-14 – wykonano 50 m³.

32. Ława betonowa pod mur M1 i M2 – obiekt WŁ-14 – wykonano 3 m³.

33. Ustawienie muru S-5 – wykonano 50 m².

34. Zasypka muru z gruntu S-5 – wykonano 600 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • Montaż kratek żeliwnych km: 7+000 – 7+800 – 21 szt.,
 • Montaż kratek żeliwnych km: 16+400 – 16+600 – 7 szt.,
 • Odwodnienie obiektu WE-19 – Dn 160-4,63 m

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny

 • wykonanie kanału technologicznego (przejście pod drogą) km 6+300

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Oświetlenie

 • wykopy + układanie kabla oświetlenie + montaż słupów i opraw dla GDDKiA + kabel zasilający, km 4+100 – 5+000

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Prace w ramach NA

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA

3. Branża sanitarna

 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Prace w ramach NA

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA