środa 22/11/2023

Postęp prac za okres od 13.11.2023 r. do 19.11.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 3+800, km 7+100, km 8+900, km 10+800, km 10+000, km 12+800 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 10 726,90 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykop

 • km 1+400 – 2+000
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 2 000 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 0+800 – 1+400
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800
 • km 5+800 – 9+100
 • km 9+400 – 11+600
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 8 300 m³.

3. Podłoże/GWN

 • km 7+530 – 7+800 str. P

Szacunkowa ilość 2 800 m².

4. Podbudowa pomocnicza

 • km 7+000 – 7+530 str. P

Szacunkowa ilość 6 360 m².

5. Podbudowa z BA AC22P warstwa I

 • km 15+900 – 16+195 str. L
 • km 14+240 – 15+180 str. L

Szacunkowa ilość 12 844 m².

6. Podbudowa z BA AC22P

 • przejazd awaryjny km 16+119

Szacunkowa ilość 333 m².

7. Ściek trójkątny

 • km 4+200 – 4+260

Szacunkowa ilość 120 mb.

8. Humusowanie skarp

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 1 500 m².

BRANŻA MOSTOWA

1. Ułożenie geokompozytu drenażowego – obiekt PPR-1 – wykonano 180 m².

2. Izolacja cienka – obiekt PPR-1 – wykonano 150 m².

3. Zbrojenie płyty zespalającej – obiekt PPR-1 – wykonano 2 T.

4. Zasypka konstrukcyjna – obiekt PPR-1 – wykonano 750 m³.

5. Izolacja cienka – obiekt W-3 – wykonano 108 m².

6. Montaż geokompozytu drenażowego – obiekt W-3 – wykonano 108 m².

7. Zasypka konstrukcyjna za podpora P2 – obiekt W-3 – wykonano 650 m³.

8. Zbrojenie kap – obiekt WD-4 – wykonano 2 T.

9. Betonowanie kap na ustroju nośnym – obiekt WŁ-5 – wykonano 50 m³.

10. Montaż zbrojenia segment 2, 3 – obiekt W-9 – wykonano 25 T.

11. Betonowanie UN segment 5 – obiekt W9 – wykonano 270 m³.

12. Zbrojenie płyty UN – NL – obiekt W-13 – wykonano 4 T.

13. Montaż belek typu „T” 24 przęsło K-L, M-N – NP – obiekt W-13 – wykonano 28 szt.

14. Montaż dylatacji modułowej w osi podpory P3 – obiekt E-18L – wykonano 1 kpl.

15. Montaż łożysk w osi podpory P3 – obiekt WD-20 – wykonano 3 szt.

16. Beton poprzecznic ETAP I w osi podpór P1, P2, P3 – obiekt WD-20 – wykonano 12 m³.

17. Wyburzenie istniejącego obiektu w km 16+600 – wykonano 0,25 kpl.

18. Zbrojenie filarów podpory P2 – obiekt WD-6 – wykonano 1 500 kg.

19. Zbrojenie podpory P1 – obiekt WD-6 – wykonano 1 500 kg.

20. Beton w-wa wyrównawcza podpora P3 – obiekt WD-6 – wykonano 18 m³.

21. Ustawienie muru z gruntu zbrojonego S5 – wykonano 100 m².

22. Zasypka muru z gruntu zbrojonego – obiekt S5 – wykonano 300 m³.

23. Ustawienie muru z gruntu zbrojonego M1 i M2 – obiekt WE19 – wykonano 30 m³.

24. Zasypka muru z gruntu zbrojonego – obiekt WE19 – wykonano 200 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • Układ kd7:
  • kd7.1 – kd7.2; DN315mm, L = 6,50mb,
  • kd7.2 – wp7.2L; DN200mm, L = 14,50mb,
  • kd7.2 – wp7.2P; DN200mm, L = 8,50mb,
 • Układy „Wylot – Wpust”:
  • Wyl10 – WP10; DN200mm, L = 3,60mb,
  • Wyl11 – WP11; DN200mm, L = 4,0mb,
  • Wyl12 – WP12; DN200mm, L = 3,80mb,
  • Wyl13 – WP13; DN200mm, L = 5,70mb,
 • Montaż kratek żeliwnych – 7,0szt.,

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Zbiornik ZB-05:

 • Montaż geokraty na geowłókninie separacyjnej, na skarpach
 • Montaż geowłókniny filtracyjnej na dnie
 • Zahumusowanie powyżej kruszywa [zakończenie robót]

2. Zbiornik ZB-11:

 • Zakończenie robót ziemnych

3. Zbiornik ZB-08:

 • Odhumusowanie i rozpoczęcie wykopów

4. Rów Nr 1:

 • Drenaż DN125mm, nad kanałem DN800, wzdłuż odcinka S4 – S5; L = 27,90mb

5. Studnie chłonne

 • S21 – Sdr14 – Sdr15; DN200mm [pełna], L = 6,85 + 12,15mb,
 • Sdr14 – Dr6; DN125mm [perforowana, drenaż], L = 18,70mb,
 • Sdr15 – Dr5; DN125mm [perforowana, drenaż], L = 3,20mb,
 • S22 – Sdr16 – Sdr17; DN200mm [pełna], L = 8,0 + 6,30mb,
 • Sdr17 – Sdr18; DN125mm [perforowana, drenaż], L = 50,0mb

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny – budowa kanału technologicznego km 0+300 – wykonano 40 mb.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Oświetlenie

 • kontynuacja budowy oświetlenia i zasilania km 1+400 – 1+450
 • rezerwa km 0+300 – wykonano 40 mb

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do STWiORB
 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Oczekiwanie na uzgodnienie tomu 4.3.1 przez Enea.

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA