wtorek 23/01/2024

Postęp prac za okres od 15.01.2024 r. do 21.01.2024 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 0+300, 5+000, W-09 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 24 334,41 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Obrzeża betonowe

 • Ciągi pieszo-rowerowe ul. Ludzi Morza i ul. Wolińska

Szacunkowa ilość 200 mb.

2. Nasypy

 • km 5+300 – 5+800
 • DZ7
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 2 500 m³.

3. Wykop

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 500 m³.

4. Bariery stalowe

 • km 14+080 – 14+160 str. L
 • km 15+900 – 17+028 str. L

Szacunkowa ilość 1 208 mb.

BRANŻA MOSTOWA

1. Montaż desek gzymsowych – obiekt PPR-1 – wykonano 42 mb.

2. Zbrojenie gzymsów – obiekt PPR-1 – wykonano 1 T.

3. Montaż zbrojenia zamków – obiekt W-03 – wykonano 3 T.

4. Betonowanie gzymsów etap 1 – segmenty 7,6 podpora P3 – obiekt W-09 – wykonano 12 m³.

5. Montaż desek gzymsowych – segmenty 7,6 podpora P3 – obiekt W-09 – wykonano 15 mb.

6. Zasypka konstrukcyjna za Podporami 1 i 3 obiektu – obiekt W-9 – wykonano 750 m³.

7. Demontaż szalunku trzonu Podpory P-4 – obiekt K-12 – wykonano 1 szt.

8. Montaż podparcia i deskowania oczepu podpory P-4 – obiekt K-12 – wykonano 1 szt.

9. Szalunek ciosów Podpory – P1, P2, P3, P5 – obiekt K-12 – wykonano 8 szt.

10. Zbrojenie płyty UN – NL. Przęsło A-B, B-C – obiekt W-13 – wykonano 5 T.

11. Zbrojenie i deskowanie płyty nadbetonu wspornika w osi podpory J-NL – obiekt W-13 – wykonano 1 T.

12. Montaż sprężenia belek VV w osi podpory E NP – obiekt W-13 – wykonano 2 T.

13. Demontaż grodzic stalowych wzdłuż ul. Nadbrzeżnej – obiekt E-15P – wykonano 18 mb.

14. Demontaż deskowania ścianki zaplecznej w osi P8 – obiekt E-15P – wykonano 1 kpl.

15. Zbrojenie kap chodnikowych – obiekt W-17P – wykonano 2 T.

16. Montaż krawężnika kamiennego – obiekt E-18L – wykonano 14 mb.

17. Beton filarów podpory P5 – obiekt WD-6 – wykonano 48 m³.

18. Beton ciosów podpór P6,P4,P3,P2,P1 – obiekt WD-6 – wykonano 1 m³.

19. Zasypka fundamentu podpory P5 – obiekt WD-6 – wykonano 200 m³.

20. Ustawienie muru M1 – obiekt W-10 – wykonano 50 m².

21. Zasypka murów z gruntu M1 – obiekt W-10 – wykonano 400 m³.

22. Ustawienie muru S-5 – wykonano 100 m².

23. Zasypka muru z gruntu S-5 – wykonano 400 m³.

24. Wykop pod bud – obiekt W-10 – wykonano 400 m³.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Lokalizacja uszkodzenia kabla na kolizji SN 16 w km 10+500


Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Prace w ramach NA

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA

3. Branża sanitarna

 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Prace w ramach NA

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA

6. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag Wykonawcy do PSOR