wtorek 23/04/2024

Postęp prac za okres od 15.04.2024 r. do 21.04.2024 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+800 oraz 5+000 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 14 221,50 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykop

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 4 000 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+800 – 9+100
 • km 9+400 – 11+600
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 10 500 m³.

3. Podłoże/GWN

 • km 0+500 – 0+650 str. L poszerzenie
 • km 14+500 – 14+600 str. P
 • km 11+120 – 11+596 str. P
 • km 14+935 – 15+115 str. P

Szacunkowa ilość 11 790 m².

4. Podbudowa zasadnicza

 • km 0+220 – 0+500 str. L
 • km 0+850 – 0+960 str. L
 • km 0+850 – 1+100 str. P

Szacunkowa ilość 6 700 m².

5. Podbudowa pomocnicza

 • km 14+200 – 14+600 str. P

Szacunkowa ilość 850 m².

6. Podbudowa AC22P

 • km 0+220 – 0+550 str. P

Szacunkowa ilość 3 500 m².

7. Warstwa wiążąca AC16W

 • km 3+950 – 4+900 str. L
 • km 3+950 – 4+900 str. P
 • W. Łunowo Ł4 km 0+025 – 0+170

Szacunkowa ilość 14 180 m².

8. DK3 – frezowanie naw. bitum.

 • km 12+780 – 13+050 str. L
 • km 9+300 – 9+600

Szacunkowa ilość 3 700 m².

9. Humusowanie

 • km 1+500 – 2+200 str. L

Szacunkowa ilość 1 000 m².

10. Przepusty

 • Przepust PDs12; wykop, fundament z kruszywa, montaż dwóch elementów

BRANŻA MOSTOWA

1. Izolacja z papy term. rygla górnego – obiekt W-02 – wykonano 400 m².

2. Zasypka konstrukcyjna za Podporami 1 i 2 obiektu – obiekt W-03 – wykonano 1 200 m³.

3. Montaż geokompozytu drenażowego – obiekt W-03 – wykonano 300 m².

4. Betonowanie kap odcinków przydylatacyjnych – obiekt WŁ-5 – wykonano 5 m³.

5. Betonowanie kap odcinków przydylatacyjnych – obiekt WD-04 – wykonano 5 m³.

6. Przygotowanie podłoża pod żywice na kapach – obiekt W-08 – wykonano 108 m².

7. Montaż kotew pod bariery energochłonne i barieroporęcze – obiekt W-08 – wykonano 2 kpl.

8. Przygotowanie powierzchni pod izolację (śrutowanie powierzchni) – obiekt W-09 – wykonano 200 m².

9. Montaż desek gzymsowych – obiekt K-12 – wykonano 150 mb.

10. Montaż zbrojenia – obiekt K-12 – wykonano 2 T.

11. Ułożenie izolacji kap chodnikowych NL-NP – obiekt W-13 – wykonano 200 m².

12. Beton płyty UN w osi K odcinek podporowy – NP – obiekt W-13 – wykonano 32 m³.

13. Sprężenie i iniekcja belek TTT w osi G – NP – obiekt W-13 – wykonano 1 szt.

14. Iniekcja płyty nadbetonu w o osi H – NP – obiekt W-13 – wykonano 1 kpl.

15. Montaż zbrojenia kap chodnikowych – obiekt E-15P – wykonano 8 300 kg.

16. Beton kap chodnikowych – obiekt E-15P – wykonano 48 mb.

17. Zbrojenie fundamentu w osi podpory P1 – obiekt E-18P – wykonano 15 T.

18. Zbrojenie fundamentu w osi podpory P2 – obiekt E-18P – wykonano 10 T.

19. Zbrojenie fundamentu w osi podpory P3 – obiekt E-18P – wykonano 15 T.

20. Beton wyrównawczy pod fundament w osi P3 – obiekt E-18P – wykonano 15 m³.

21. Izolacja gzymsów murów oporowych – obiekt WE-19 – wykonano 85 m².

22. Montaż zbrojenia kap chodnikowych – obiekt WD-20 – wykonano 7 T.

23. Montaż krawężnika i gzymsów – obiekt WD-20 – wykonano 40 mb.

24. Beton kap chodnikowych – obiekt WD-20 – wykonano 20 m³.

25. Beton ustroju nośnego – obiekt WD-6 – wykonano 192 m³.

26. Ustawienie muru M4 – obiekt W13 – wykonano 15 m².

27. Zasypka muru M4 – obiekt W13 – wykonano 75 m³.

28. Ustawienie muru M3,M4 – obiekt WŁ-14 – wykonano 30 m².

29. Zasypka muru M3,M4 – obiekt WŁ-14 – wykonano 120 m³.

30. Ustawienie muru M1 i M2 – obiekt WŁ-14 – wykonano 30 m².

31. Zasypka muru M1 i M2 – obiekt WŁ-14 – wykonano 120 m³.

32. Ława fundamentowa muru K-01 – wykonano 5 m³.

33. Ustawienie muru K-01 – wykonano 17 m².

34. Zasypka przepustu – obiekt PZ-2 – wykonano 150 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • wyl87 – kd87.1; DN315mm, L = 2,50mb,
 • kd87.1 – wp87.1; DN200mm, L = 5,50mb,
 • kd87.1 – wp87.2; DN200mm, L = 7,0mb,
 • kanał kd21:
  • kd21.1 – kd21.2 – kd21.3; DN315mm, L = 11,0 + 46,50mb,
  • kd21.2 – wp21.2; DN200mm, L = 9,0mb,
  • kd21.2 – wp21.2; DN200mm, L = 3,50mb,
 • Montaż kratek żeliwnych:
  • km: 0+400 – 0+600, Jezdnia Prawa i Lewa; 14,0szt.,
  • km: 0+800 – 1+100, Jezdnia Prawa i Lewa; 12,0szt.,

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Rowy melioracyjne

 • Rów melioracyjny Nr 4 dokończenie
 • Rów melioracyjny Nr 7 dokończenie

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny

 • Budowa kanału technologicznego km 10+800 – 11+400

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Oświetlenie

 • Wstawianie fundamentów W. Międzyzdroje km 11+100 – 11+340 – wykonano 6 szt.
 • Kopanie pod kabel + wstawianie fundamentów obwób SW 1/4, SW 1/5, DZ1 – wykonano 350 m.

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Prace w ramach NA

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA

3. Branża sanitarna

 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Prace w ramach NA
 • Oczekiwanie na odpowiedź ENEA Operator i PKP Energetyka, ws. zmiany danych w umowach o przyłączenie do sieci.

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA
 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne i gromadzenie osadów ściekowych.
 • Oczekiwanie na uzgodnienie przebudowy rowu chłonnego LK przez PKP PLK

6. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag Wykonawcy do PSOR