wtorek 26/03/2024

Postęp prac za okres od 18.03.2024 r. do 24.03.2024 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+800 oraz 5+000 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 18 473,72 t.

3. Magazyn WMB – grysy frakcja 0-5,8mm – szacunkowa ilość 2 874 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykop

 • km 3+300 – 5+300
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 7 500 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800
 • km 9+400 – 11+600
 • km 11+900 – 17+028
 • DZ10

Szacunkowa ilość 14 000 m³.

3. Wymiana gruntu

 • km 6+290 – 6+340 str. L,P

Szacunkowa ilość 1 500 m³.

4. Podłoże/GWN

 • DZ10a km 0+000 – 0+300
 • km 12+220 – 12+750 str. L

Szacunkowa ilość 10 950 m².

5. Podbudowa pomocnicza

 • DZ10a km 0+000 – 0+300
 • km 12+220 – 12+750 str. L

Szacunkowa ilość 6 800 m².

6. Podbudowa AC22P warstwa I

 • km 7+000 – 7+770 str. P
 • km 7+000 – 7+500 str. L
 • km 6+360 – 6+700 str. P
 • km 6+530 – 6+700 str. L

Szacunkowa ilość 18 650 m².

7. Podbudowa AC22P warstwa II

 • km 7+000 – 7+770 str. P
 • km 7+000 – 7+500 str. L
 • km 6+360 – 6+700 str. P
 • km 6+530 – 6+700 str. L

Szacunkowa ilość 18 375 m².

8. Warstwa AC16W

 • km 7+000 – 7+770 str. P
 • km 7+000 – 7+500 str. L

Szacunkowa ilość 12 700 m².

9. Rozbiórka podbudowy – trasa główna

 • km 14+900 – 16+040 str. P,L

Szacunkowa ilość 2 000 m².

10. Humusowanie

 • km 3+300 – 5+300 str. P

Szacunkowa ilość 3 000 m².

11. Zarurowania rowów

 • ZR13 – montaż + próba szczelności, częściowa zasypka

BRANŻA MOSTOWA

1. Ułożenie geowłókniny zabezpieczającej izolacje – obiekt PPR-1 – wykonano 400 m².

2. Izolacja cienka powierzchni betonowych – obiekt PPR-1 – wykonano 200 m².

3. Przygotowania powierzchni pod izolację z papy term. rygla górnego – obiekt W-02 – wykonano 100 m².

4. Wykonanie zasypki konstrukcyjnej za podporą P2 – obiekt W-02 – wykonano 148 m².

5. Przygotowanie powierzchni pod ułożenie izolacji – obiekt W-03 – wykonano 50 m².

6. Wykonanie izolacji cienkiej – obiekt W-03 – wykonano 200 m².

7. Montaż desek gzymsowych na skrzydłach – obiekt WD-04 – wykonano 30 mb.

8. Montaż desek gzymsowych na skrzydłach – obiekt WŁ-5 – wykonano 10 mb.

9. Zasypka konstrukcyjna za Podporami 1 i 3 obiektu – obiekt W-9 – wykonano 400 m³.

10. Prace wykończeniowe powierzchni ustroju nośnego i ścian – obiekt W-9 – wykonano 50 m².

11. Montaż zbrojenia – obiekt K-12 – wykonano 3 500 kg.

12. Zbrojenie płyty UN. Odcinek przęsłowy J – K. NL; NP – obiekt W-13 – wykonano 16 T.

13. Zbrojenie poprzecznic etap II UN – NP. Odcinek podporowy K – obiekt W-13 – wykonano 6 T.

14. Beton belek TTT w osi podpory G – NP – obiekt W-13 – wykonano 1 szt.

15. Montaż belek/rygli typu TTT w osi podpory I – NL -obiekt W-13 – wykonano 3 szt.

16. Montaż zbrojenia kap chodnikowych – obiekt E-15P – wykonano 8 300 kg.

17. Montaż krawężnika i deski gzymsowej – obiekt E-15P – wykonano 180 mb.

18. Beton kap chodnikowych – obiekt E-15P – wykonano 144 mb.

19. Rozbiórka istniejącego obiektu – obiekt E-18P – wykonano 0,10 kpl.

20. Beton wyrównawczy pod fundament podpory w osi P1 – obiekt E-18P – wykonano 15 m³.

21. Montaż zbrojenia kap chodnikowych – obiekt WŁ-14 – wykonano 7 t.

22. Ustawienie murów M3, M4 i M5 – obiekt W3 – wykonano 30 m².

23. Zasypka murów M3, M4 i M5 – obiekt W3 – wykonano 150 m³.

24. Zbrojenie ustroju nośnego – obiekt WD-6 – wykonano 5 000 kg.

25. Ustawienie muru S1 – wykonano 25 m².

26. Zasypka muru S1 – wykonano 100 m³.

27. Ustawienie muru M5 – obiekt W13 – wykonano 40 m².

28. Zasypka muru M5 – obiekt W13 – wykonano 200 m³.

29. Ława fundamentowa muru M4 – obiekt W13 – wykonano 4 m³.

30. Zasypka przyczółka podpora N – obiekt W13 – wykonano 30 m³.

31. Wykop pod wykonanie muru K-01 – wykonano 900 m³.

32. Montaż zbrojenia kap chodnikowych – obiekt WŁ-14 – wykonano 7 000 t.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • kanał kd47:
  • kd47.8 – kd47.9 – kd47.10 – kd47.11; DN400mm, L = 40,0 + 41,50 + 43,0mb,
 • kanał kd9:
  • kd9.1 – kd9.2; DN315mm, L = 6,0mb,
 • Układy „Wylot – Wpust”:
  • Wyl152 – Wp152; DN200mm, L = 5,30mb,
  • Wyl153 – Wp153; DN200mm, L = 4,40mb,
  • Wyl154 – Wp154; DN200mm, L = 4,90mb,

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Rowy melioracyjne

 • Kanał melioracyjny w ciągu rowu Nr 4: Wmel1 – Wmel2, S12 – S12a; DN500mm, L = 38,70mb,

2. Zbiorniki

 • Zbiornik ZB-10; wykop

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny

 • Budowa kanału technologicznego km 1+700 – 3+200 kontynuacja prac

BRANŻA ELEKTOENERGETYCZNA

1. Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia przy DZ1 – kontynuacja prac
 • Wstawianie słupów oświetleniowych km 4+550

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA

3. Branża sanitarna

 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Prace w ramach NA

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA
 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne i gromadzenie osadów ściekowych

6. Organizacja ruchu

 • Przekazanie Wykonawcy projektu SOR