wtorek 26/09/2023

Postęp prac za okres od 18.09.2023 r. do 24.09.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 3+800, km 7+100, km 8+900, km 10+800, km 10+000, km 12+800 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 30 717,34 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykop

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 3 000 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 0+800 – 1+400
 • km 5+300 – 5+800
 • km 5+800 – 9+100

Szacunkowa ilość 16 000 m³.

3. Wymiana gruntu

 • km 10+810 – 11+130

Szacunkowa ilość 3 000 m³.

4. Podłoże/GWN

 • DZ km 0+700 – 0+900
 • km 13+500 – 14+180 str. L

Szacunkowa ilość 5 200 m².

5. Podbudowa pomocnicza

 • WŁ W1 km 0+000 – 0+200
 • WŁ W4 km 0+000 – 0+200
 • km 13+500 – 14+180 str. L,P

Szacunkowa ilość 18 360 m².

6. Podbudowa zasadnicza

 • km 4+240 – 4+580 str. P
 • km 4+240 – 4+580 str. L

Szacunkowa ilość 9 400 m².

7. Podbudowa z BA AC22P

 • km 1+600 – 2+090 str. L
 • km 1+300 – 1+700 str. P
 • bypass Pd km 0+000 – 0+110

Szacunkowa ilość 9 740 m².

8. Warstwa wiążąca AC16W

 • km 1+600 – 2+090 str. L
 • km 1+100 – 1+900 str. P
 • bypass Pd km 0+000 – 0+110

Szacunkowa ilość 13 540 m².

9. Ściek trójkątny

 • km 1+100 – 1+500

Szacunkowa ilość 400 mb.

BRANŻA MOSTOWA

1. Montaż prefabrykatów – obiekt PPR-1 – wykonano 30 szt.

2. Beton ściany H2 – obiekt W-3 – wykonano 64 m³.

3. Zbrojenie ścian H2, F2 – obiekt W-3 – wykonano 6 T.

4. Częściowe zasypanie ściany F1, H1 – obiekt W-3 – wykonano 150 m³.

5. Izolacja cienka ścian – obiekt W-3 – wykonano 50 m².

6. Montaż krawężnika – obiekt WŁ-5 – wykonano 15 mb.

7. Beton ławy podpora P1 – obiekt WD-6 – wykonano 100 m³.

8. Beton ławy podpora P6 – obiekt WD-6 – wykonano 100 m³.

9. Montaż zbrojenia prefabrykatów podpora P6, P7 – obiekt WD-6 – wykonano 23 T.

10. Montaż krawężnika na dojazdach – obiekt W-8 – wykonano 56 m².

11. Beton kap na dojeździe – strona Szczecin – obiekt W-8 – wykonano 12 m³.

12. Zasypki – podpora P1 – obiekt W-8 – wykonano 250 m³.

13. Montaż zbrojenia segment 8, 9, 10 – obiekt W-9 – wykonano 25 T.

14. Dowóz belek T i montaż seg.7 typ 2.2(PD) – obiekt W-9 – wykonano 10 szt.

15. Montaż zbrojenia P5, P3 – obiekt K-12 – wykonano 4 T.

16. Beton ciosów podłożyskowych podpór C, D, E, F – NL; C, D – NP – obiekt W-13 – wykonano 3 m³.

17. Betonowanie rygla w osi E – NL – obiekt W-13 – wykonano 36 m³.

18. Prefabrykacja koszy zbrojenia rygli TTT, W nad koleją – obiekt W-13 – wykonano 6 T.

19. Zbrojenie poprzecznicy podporowej w osi M-NP – obiekt W-13 – wykonano 3 T.

20. Beton poprzecznicy podporowej w osi M-NL – obiekt W-13 – wykonano 9 m³.

21. Sprężenie UN ETAP III, ETAP IV – obiekt E-15P – wykonano 12 kabli.

22. Zbrojenie ustroju nośnego ETAP IV – obiekt E-15P – wykonano 30 T.

23. Deskowanie ścianki zaplecznej w osi podpory P1 – obiekt E-15P – wykonano 0,50 T.

24. Beton płyty przejściowej w osi P1 – obiekt W-17P – wykonano 19 m³.

25. Zbrojenie i deskowanie wieńca żelbetowego – obiekt WE-19 – wykonano 0,20 T.

26. Wykonanie wykopu pod fundament podpory w osi P3 – obiekt WD-20 – wykonano 180 m³.

27. Beton wyrównawczy pod fundament podpory w osi P3 – obiekt WD-20 – wykonano 6 m³.

28. Zbrojenie oczepu muru M3 i M4 – obiekt WD-4 – wykonano 100 kg.

29. Zbrojenie oczepu muru M3 i M4 – obiekt WŁ-5 – wykonano 100 kg.

30. Ustawienie muru wraz z zasypką M2 i M3 – obiekt W-10 – wykonano 25 m².

31. Beton poprzecznicy na podporze P3 – obiekt WŁ-14 – wykonano 6 m³.

32. Zasypka obiektu pod skrzydła – obiekt PCZ-01 – wykonano 120 m³.

33. Wykonanie w-wy wyrównawczej pod ławę fundamentową – obiekt PZ-9 – wykonano 6 m³.

34. Wykonanie ławy fundamentowej pod mur z gruntu zbrojonego – obiekt WE-19 – wykonano 5 m³.

35. Wykonanie ławy fundamentowej pod mur z gruntu zbrojonego – obiekt WE-19 – wykonano 5 m³.

36. Ustawienie muru wraz z zasypką M1 i M2 – obiekt WE-19 – wykonano 30 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • Układ kd36:
  • kd36.5 – kd36.7 – kd36.8 – kd36.9 – kd36.10; DN630mm, L = 33,0 + 17,50 + 23,50 + 34,50mb,
 • Układ kd52:
  • kd52.3 – kd52.4 – kd52.5 – kd52.6 – kd52.7; DN400mm, L = 41,50 +38,0 + 12,50 + 28,0mb,
  • kd52.3 – Wp52.3; DN200mm, L = 3,0mb,
  • kd52.4 – Wp52.4; DN200mm, L = 2,50mb,
  • kd52.5 – Wp52.5; DN200mm, L = 3,50mb,
  • kd52.6 – Wp52.6a; DN200mm, L = 2,50mb,
  • kd52.6a – Wp52.6b; DN200mm, L = 0,50mb,
 • Układ kd49:
  • kd49.3 – kd49.4; DN630mm, L = 3,0mb,
 • Układ kd55:
  • kd55.6a – kd55.6, DN315mm, L = 12,50mb,
 • Układy „Wylot – Wpust”:
  • Wyl280A – Wp280A; DN200mm, L = 2,80mb

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Zbiornik ZB-01

 • wykop i formowanie skarp,
 • przelew awaryjny ZB-01; PA1.1 – Sp1 – PA1.2; DN500mm, L = 5,80 + 3,20mb,
 • montaż geokraty na geowłókninie filtracyjnej na skarpach – 80%
 • montaż geowłókniny infiltracyjnej na dnie, humusowanie
 • 70% – zakończenie prac, pozostałe po rozbiórce tymczasowego bypass-u drogowego

2. Rów RA – Przyczółek wlotu przepustu PM11-12:

 • zabetonowanie ściany wlotu

3. Drenaż podłużny

 • km: 2+500 – 2+800; wykop + montaż drenażu

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Oświetlenie

 • Prace naprawcze oświetlenia drogowego DK3 W. Międzyzdroje
 • Prace naprawcze oświetlenie drogowe rejon WD2
 • Budowa oświetlenia tymczasowego PPR7

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do STWiORB
 • Opracowywanie Projektu Technicznego w zakresie DZ9
 • Oczekiwanie na decyzję ZRID w zakresie DZ9
 • Przekazanie do Wykonawcy przedmiarów w zakresie DZ10 i DZ9
 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do STWiORB
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Wprowadzanie uwag IK do PT DZ10
 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Wprowadzanie uwag Inżyniera Kontraktu do Projektu Wykonawczego tom 4.3.1

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA

6. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag IK do PSOR