środa 03/01/2024

Postęp prac za okres od 18.12.2023 r. do 31.12.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór na prowadzonymi robotami budowlanymi

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Nasypy

 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800
 • km 9+400 – 11+600

Szacunkowa ilość 2 150 m³.

2. Podbudowa zasadnicza

 • DZ5 km 0+000 – 0+200

Szacunkowa ilość 1 000 m².

3. Wymiana gruntu

 • DZ10

Szacunkowa ilość 2 500 m³.

4. Humusowanie skarp

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 500 m².

5. Podbudowa AC22P

 • Węzeł Świnoujście Ł3
 • Węzeł Świnoujście Ł4
 • km 12+810 – 12+836 str. P
 • km 12+885 – 12+910 str. P

Szacunkowa ilość 2 610 m².

6. Warstwa wiążąca AC16W

 • km 14+220 – 15+220 str. L
 • km 12+810 – 12+836 str. P
 • km 12+885 – 12+910 str. P

Szacunkowa ilość 2 910 m².

BRANŻA MOSTOWA

1. Prace wykończeniowe – obiekt PPR-1 – wykonano 400 m².

2. Zbrojenie zamków w rejonie podpór – obiekt W-3 – wykonano 1 T.

3. Prace wykończeniowe, dostosowywanie powierzchni betonowych do zgodności STWiORB – obiekt W-9 – wykonano 100 m².

4. Betonowanie segmentów 1 – UN – obiekt W-9 – wykonano 170 m³.

5. Zasypka podpory P3 – obiekt W-9 – wykonano 500 m³.

6. Betonowanie oczepu podpora P2 – obiekt K-12 – wykonano 3 m³.

7. Sprężenie i iniekcja belek TTT, VV na koleją (prefabrykacja) – obiekt W-13 – wykonano 2 szt.

8. Montaż belek typu VV NL oś J nad koleją – obiekt W-13 – wykonano 2 szt.

9. Montaż belek T NL oś A-B i B-C – obiekt W-13 – wykonano 16 szt.

10. Zbrojenie płyty UN – NP – obiekt W-13 – wykonano 4 T.

11. Beton płyty UN – NP (nad podporą M) – obiekt W-13 – wykonano 20 m³.

12. Beton płyty UN – NP (nad podporą L) – obiekt W-13 – wykonano 20 m³.

13. Deskowanie ścianki zaplecznej w osi P1 – obiekt E-15P – wykonano 1 kpl.

14. Wymiana łożysk. Tymczasowe – soczewkowe – obiekt E-15P – wykonano 4 szt.

15. Ułożenie warstwy ATL – obiekt W-17P – wykonano 420 m².

16. Ułożenie warstwy ATL – obiekt E-18L – wykonano 181 m².

17. Montaż drenażu podłużnego – obiekt E-18L – wykonano 50 mb.

18. Beton wieńca konstrukcji stalowej – obiekt WE-19 – wykonano 2 m³.

19. Zbrojenie płyty UN – obiekt WD-20 – wykonano 2 T.

20. Beton płyty UN – obiekt WD-20 – wykonano 150 m³.

21. Beton przyczółka i skrzydeł podpora P1 – etap II – obiekt WD-6 – wykonano 20 m³.

22. Wykop pod ławę fundamentową podpora P5 – obiekt WD-6 – wykonano 100 m³.

23. Chudy beton podpora P5 – obiekt WD-6 – wykonano 8 m³.

24. Zbrojenie ławy podpora P5 – obiekt WD-6 – wykonano 5 000 kg.

25. Beton filara P3 – obiekt WD-6 – wykonano 42 m³.

26. Demontaż grodzic przy podporze: P7 i P4 – obiekt WD-6 – wykonano 400 m².

27. Ustawienie murów M1, M5 – obiekt W-10 – wykonano 60 m².

28. Zasypka murów z gruntu M1, M5 – obiekt W-10 – wykonano 800 m³.

29. Montaż muru S-0 – wykonano 50 m².

30. Demontaż deskowania UN – obiekt WŁ-14 – wykonano 0,30 kpl.

31. Ustawienie muru M1, M2 – obiekt WE-19 – wykonano 30 m².

32. Zasypka muru z gruntu – obiekt WE-19 – wykonano 300 m³.

33. Zasypka obiektu podpory P1 i P3 – obiekt WE-19 – wykonano 800 m³.

34. Beton ław wlotu PZ-2 – wykonano 2 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • montaż zastawek w studniach: KD5 i KD8

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Rowy

 • Rów RA [od przepustu PM11-12 do Zbiornika ZB-11] – dokończenie obsypki

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Brana geodezyjna

 • Opracowywanie map do wpisów do KW – czasowe i stałe zajęcia w zakresie DZ9

4. Branża sanitarna

 • Prace w ramach NA

5. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Oczekiwanie na uzgodnienie tomu 4.3.1 przez Enea,
 • Prace w ramach NA

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA