czwartek 29/02/2024

Postęp prac za okres od 19.02.2024 r. do 25.02.2024 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 5+000 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 2 362,65 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykop

 • km 3+300 – 5+300
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 7 000 m³.

2. Nasypy

 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800
 • DZ7
 • km 9+400 – 11+600
 • km 11+900 – 17+028
 • DZ10a km 0+080 – 0+350

Szacunkowa ilość 8 000 m³.

3. Podłoże/GWN

 • DZ2_3 km 0+000 – 0+038

Szacunkowa ilość 200 m².

4. Frezowanie nawierzchni bitumicznej DK3

 • km 14+200 – 14+600 str. P
 • km 14+900 – 16+040 str. P

Szacunkowa ilość 8 200 m².

5. Humusowanie

 • km 3+300 – 5+300 str. P

Szacunkowa ilość 1 000 m².

6. Ściek trójkątny

 • km 16+440 – 16+670 str. P
 • km 7+000 – 7+800 str. P

Szacunkowa ilość 1 030 mb.

7. Przepust PDs3

 • PDs3 km 0+166

Szacunkowa ilość 0,50 kpl.

BRANŻA MOSTOWA

1. Betonowanie ścian pod bariery energochłonne – obiekt PPR-1 – wykonano 20 m³.

2. Montaż zbrojenia zamków – obiekt W-03 – wykonano 2 T.

3. Betonowanie zamków typ Z2 i Z1 segmenty D, C, B – obiekt W-03 – wykonano 25 m³.

4. Prace wykończeniowe – powierzchnie betonowe ścian i belek – obiekt WD-4 – wykonano 75 m².

5. Prace wykończeniowe – powierzchnie betonowe ścian i belek – obiekt WŁ-5 – wykonano 75 m².

6. Zasypka konstrukcyjna za Podporami 1 i 3 obiektu – obiekt W-9 – wykonano 400 m³.

7. Montaż zbrojenia gzymsów – obiekt W-9 – wykonano 1 T.

8. Beton gzymsów (S1, S2) I etap, S3 – II etap – obiekt W-9 – wykonano 10 m³.

9. Montaż desek gzymsowych – obiekt W-9 – wykonano 54 m.

10. Montaż łożysk P4 – obiekt K-12 – wykonano 2 szt.

11. Sprężenie belek VV w osi podpory E-NP – obiekt W-13 – wykonano 2 szt.

12. Iniekcja belek VV w osi podpory E-NP – obiekt W-13 – wykonano 2 szt.

13. Beton belek TTT w osi podpory I – NL – obiekt W-13 – wykonano 1 szt.

14. Iniekcja płyty nadbetonu wspornika w osi podpory J-NL – obiekt W-13 – wykonano 1 kpl.

15. Beton poprzecznicy w osi podpory J-NL ETAP I – obiekt W-13 – wykonano 9 m³.

16. Beton poprzecznicy w osi podpory J-NP ETAP I – obiekt W-13 – wykonano 9 m³.

17. Montaż łożysk w osi podpory J-NL – obiekt W-13 – wykonano 4 szt.

18. Beton wyrównawczy pod płytę przejściową w osi podpory P8 – obiekt E-15P – wykonano 9 m³.

19. Gruntowanie podłoża pod izolację z papy termozgrzewalnej UN – obiekt E-15P – wykonano 200 m².

20. Izolacja z papy termozgrzewalnej na kapach obiektu – obiekt E-15P – wykonano 300 m².

21. Montaż kolektora odwadniającego – obiekt E-15P – wykonano 1 kpl.

22. Montaż dylatacji wielomodułowej w osi podpory P1, P8 – obiekt E-15P – wykonano 2 kpl.

23. Montaż ścianki szczelnej zabezpieczającej nasyp drogowy – obiekt E-18P – wykonano 0,50 kpl.

24. Rozbiórka istniejącego obiektu – obiekt E-18P – wykonano 0,20 kpl.

25. Przełożenie ruchu na obiekt – obiekt E-18L – wykonano 1 kpl.

26. Beton ciosów na podporach P1, P2, P3 – obiekt WD-6 – wykonano 6 m³.

27. Beton poprzecznicy podpora P5 – obiekt WD-6 – wykonano 18 m³.

28. Montaż belek na podporze P7/P6 – obiekt WD-6 – wykonano 15 szt.

29. Montaż łożysk na podporach P1, P2, P3 – obiekt WD-6 – wykonano 9 szt.

30. Ustawienie murów M3 i M4 – obiekt WŁ-14 – wykonano 30 m².

31. Zasypka muru z gruntu S-5 – obiekt WŁ-14 – wykonano 200 m³.

32. Ławy fundamentowe murów M3 i M4 – obiekt WŁ-14 – wykonano 5 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 •  kanał kd36:
  • kd36.12 – kd36.13 – kd36.14 – kd36.15 – kd36.16; DN400mm, L = 33,50 + 40,0 + 38,50mb,
  • kd36.15 – kd36.16; DN315mm, L = 10,50mb,
  • kd36.7 – wp36.7P; DN200mm, L = 13,50mb,
  • kd36.8 – wp36.8P; DN200mm, L = 12,0mb,
  • kd36.9 – wp36.9; DN200mm, L = 3,0mb,
  • kd36.9 – wp36.9P; DN200mm, L = 12,50mb,
  • kd36.10 – wp36.10P; DN200mm, L = 3,0mb,
  • kd36.12 – wp36.12P; DN200mm, L = 40mb,
  • kd36.13 – wp36.13P; DN200mm, L = 7,0mb,
  • kd36.14 – wp36.14P; DN200mm, L = 14,50mb,
  • kd36.15 – wp36.15P; DN200mm, L = 7,0mb,
  • podłączenie obiektu E-15P,
 • układy „Wylot – Wpust” km: 13+120 – 13+400:
  • Wyl193 – Wp193; DN200mm, L = 4,70mb,
  • Wyl195 – Wp195; DN200mm, L = 5,20mb,
  • Wyl199 – Wp199; DN200mm, L = 5,40mb,
  • Wyl201 – Wp201; DN200mm, L = 5,50mb,
  • Wyl203 – Wp203; DN200mm, L = 5,50mb,
  • Wyl205 – Wp205; DN200mm, L = 5,60mb,

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny

 • wykonanie kanału technologicznego km 1+000 – 1+300 Węzeł LNG

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Prace w ramach NA

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA

3. Branża sanitarna

 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Prace w ramach NA

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA
 • Wezwanie RZGW do uzupełnienia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

6. Organizacja ruchu

 • Poprawa projektu SOR zgodnie z ustaleniami ze spotkania