wtorek 30/01/2024

Postęp prac za okres od 22.01.2024 r. do 28.01.2024 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 0+300, 5+000, W-09 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 8 999,27 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Nawierzchnia z kostki

 • CPR: Ludzi Morza i ul. Wolińska – nawierzchnia z kostki

Szacunkowa ilość 250 m².

2. Rozbiórka

 • Bypass W09

Szacunkowa ilość 2 500 m².

3. Nasypy

 • DZ7
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 1 500 m³.

4. Wykop

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 500 m³.

5. Rozbiórka DK3 – frezowanie nawierzchni bitumicznych

 • km 13+700 – 14+100 str. P

Szacunkowa ilość 4 500 m².

6. Humusowanie

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 500 m².

7. Podłoże/GWN

 • km 16+440 – 16+670 str. P

Szacunkowa ilość 3 450 m².

8. Podbudowa pomocnicza

 • km 16+400 – 16+670 str. P

Szacunkowa ilość 2 760 m².

9. Rozbiórka podbudowy

 • km 13+650 – 14+100 str. P

Szacunkowa ilość 2 200 m².

10. Rozbiórka barier energochłonnych

 • km 13+650 – 13+800 str. P

Szacunkowa ilość 150 m².

BRANŻA MOSTOWA

1. Montaż desek gzymsowych – obiekt PPR-1 – wykonano 15 mb.

2. Montaż zbrojenia zamków – obiekt W-03 – wykonano 0,50 T.

3. Montaż kolektorów odwodnieniowych – obiekt WD-04 – wykonano 0,80 kpl.

4. Montaż kolektorów odwodnieniowych – obiekt WŁ-05 – wykonano 0,80 kpl.

5. Betonowanie zamków „Podpora – Prefabrykaty” segmenty H1, H2, G1, G2, F1, F2 – obiekt W-09 – wykonano 27 m³.

6. Montaż desek gzymsowych – segmenty 7,6 podpora P3 – obiekt W-09 – wykonano 20 mb.

7. Zasypka konstrukcyjna za Podporami 1 i 3 obiektu – obiekt W-9 – wykonano 750 m³.

8. Zbrojenie oczepu podpora P4 – obiekt K-12 – wykonano 0,70 T.

9. Betonowanie ciosów – P1, P2, P3, P5 – obiekt K-12 – wykonano 8 szt.

10. Montaż łożysk – podpory P1, P2, P3, P5 – obiekt K-12 – wykonano 8 szt.

11. Zbrojenie płyty UN – NL. Przęsło A-B, B-C – obiekt W-13 – wykonano 5 T.

12. Zbrojenie i deskowanie płyty nadbetonu wspornika w osi podpory J-NL – obiekt W-13 – wykonano 0,50 T.

13. Beton belek VV w osi podpory E NP – obiekt W-13 – wykonano 9 m³.

14. Iniekcja belki VV podpory h NP., oraz TTT podpory F NP. – obiekt W-13 – wykonano 2 szt.

15. Montaż belek VV podpory w osi H NP – obiekt W-13 – wykonano 2 szt.

16. Izolacja cienka ścianki zaplecznej P8 – obiekt E-15P – wykonano 1 kpl.

17. Beton kap chodnikowych UN – obiekt W-17P – wykonano 16 m³.

18. Montaż krawężnika kamiennego – obiekt E-18L – wykonano 14 mb.

19. Beton kap na dojazdach – obiekt E-18L – wykonano 12 m³.

20. Próbne obciążenie obiektu – obiekt E-18L – wykonano 1 kpl.

21. Montaż łożysk na podporach P9, P8, P7, P6 – obiekt WD-6 – wykonano 12 szt.

22. Beton poprzecznicy podpora P9 i P8 – obiekt WD-6 – wykonano 36 m³.

23. Ustawienie muru M1, M2, M3 – obiekt W-10 – wykonano 50 m².

24. Zasypka murów z gruntu M1, M2, M3 – obiekt W-10 – wykonano 400 m³.

25. Ustawienie muru M5 – obiekt W-10 – wykonano 30 m².

26. Zasypka murów z gruntu M5 – obiekt W-10 – wykonano 400 m³.

27. Ustawienie muru S-5 – wykonano 100 m².

28. Zasypka muru z gruntu S-5 – wykonano 600 m³.

29. Ustawienie muru S-0 – wykonano 50 m².

30. Zasypka muru S-0 – wykonano 200 m³.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Naprawa kabla SN16 w km 10+500


Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Prace w ramach NA
 • Przekazanie Wykonawcy przedmiarów robót w zakresie DZ9 i DZ10
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA

3. Branża sanitarna

 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Prace w ramach NA

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA

6. Organizacja ruchu

 • Przekazanie Wykonawcy PSOR