środa 03/04/2024

Postęp prac za okres od 25.03.2024 r. do 31.03.2024 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+800 oraz 5+000 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 10 426,96 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykop

 • km 3+300 – 5+300
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 6 000 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 3+300 – 5+300
 • km 9+400 – 11+600
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 10 500 m³.

3. Podbudowa zasadnicza

 • DZ10a km 0+000 – 0+300

Szacunkowa ilość 2 800 m².

4. Podbudowa pomocnicza

 • km 12+220 – 12+750 str. L

Szacunkowa ilość 3 700 m².

5. Podbudowa AC22P warstwa II

 • km 16+440 – 17+030 str. P

Szacunkowa ilość 6 088 m².

6. Wiążąca AC16W

 • km 16+440 – 17+030 str. P
 • km 6+360 – 6+700 str. P

Szacunkowa ilość 9 344 m².

7. Podbudowa AC22P

 • km 6+530 – 6+700 str. L
 • DZ10a km 0+000 – 0+300

Szacunkowa ilość 4 405 m².

8. TG – rozbiórka podbudowy

 • km 14+900 – 16+040 str. P

Szacunkowa ilość 500 m².

9. Humusowanie

 • km 3+300 – 5+300 str. P

Szacunkowa ilość 3 000 m².

10. Bariery energochłonne

 • km 12+700 – 12+760 str. P

Szacunkowa ilość 60 mb.

11. Zarurowania rowów

 • ZR13 – kontynuacja prac

BRANŻA MOSTOWA

1. Przygotowanie powierzchni pod izolację z papy term. rygla górnego – obiekt W-02 – wykonano 200 m².

2. Przygotowanie powierzchni pod izolację z papy term. rygla górnego – obiekt W-03 – wykonano 50 m².

3. Betonowanie dylatacji – obiekt WŁ-5 – wykonano 5 m³.

4. Betonowanie dylatacji – obiekt WD-04 – wykonano 4 m³.

5. Betonowanie kapy na ustroju cd. – obiekt WD-04 – wykonano 4 m³.

6. Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej – JP – obiekt W-08 – wykonano 180 m².

7. Zasypka konstrukcyjna za Podporami 1 i 3 obiektu – obiekt W-9 – wykonano 400 m³.

8. Prace wykończeniowe powierzchni ustroju nośnego i ścian – obiekt W-9 – wykonano 50 m².

9. Montaż zbrojenia – obiekt K-12 – wykonano 3 500 kg.

10. Beton poprzecznicy podporowej ETAP I w osi I – NP – obiekt W-13 – wykonano 13 m³.

11. Beton belek TTT w osi podpory H – NL. Belka nr 3 – obiekt W-13 – wykonano 1 szt.

12. Beton belek TTT w osi podpory G – NP. Belka nr 2 – obiekt W-13 – wykonano 1 szt.

13. Montaż belek/rygli typu VV w osi podpory G – NP – obiekt W-13 – wykonano 2 szt.

14. Montaż zbrojenia kap chodnikowych – obiekt E-15P – wykonano 8 300 kg.

15. Montaż krawężnika i deski gzymsowej – obiekt E-15P – wykonano 180 mb.

16. Izolacja ścianek zaplecznych z papy termozgrzewalnej w osi P1 i P8 – obiekt E-15P – wykonano 2 kpl.

17. Rozbiórka istniejącego obiektu – obiekt E-18P – wykonano 0,10 kpl.

18. Wykop pod fundament podpory pośredniej P2 – obiekt E-18P – wykonano 180 m³.

19. Beton gzymsów murów oporowych ETAP II – obiekt WE-19 – wykonano 35 m³.

20. Montaż zbrojenia kap chodnikowych – obiekt WD-20 – wykonano 7 T.

21. Montaż krawężników, gzymsów kap chodnikowych – obiekt WŁ-14 – wykonano 46 mb.

22. Ustawienie murów M2 i M3 – obiekt W2 – wykonano 25 m².

23. Zasypka murów M2 i M3 – obiekt W2 – wykonano 120 m³.

24. Zbrojenie poprzecznicy P4 – obiekt WD-6 – wykonano 1 000 kg.

25. Ustawienie muru M5 – obiekt W13 – wykonano 40 m².

26. Zasypka muru M5 – obiekt W13 – wykonano 250 m³.

27. Zasypka przyczółka podpora N – obiekt W13 – wykonano 30 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • kanał kd47:
  • kd47.10 – wp47.10; DN200mm, L = 3,0mb,
  • kd47.11 – wp47.101 DN200mm, L = 1,50mb,
 • kanał kd2:
  • kd2.2 – kd2.3; DN315mm, L = 13,0mb,
  • kd2.3 – wp2.3; DN200mm, L = 1,0mb,
 • kanał k3:
  • kd3.1 – kd3.2 – kd3.3; DN315mm, L = 6,0+ 4,0mb,
  • kd3,2 – wp3.2L; DN200mm, L = 13,50mb,
  • kd3,2 – wp3.2P; DN200mm, L = 3,50mb,
 • kanał kd10:
  • kd10.3 – kd10.4; DN315mm, L = 40,0mb,
 • Układy „Wylot – Wpust”:
  • Wyl148 – Wp148; DN200mm, L = 3,40mb,
  • Wyl149 – Wp149; DN200mm, L = 3,30mb,
  • Wyl150 – Wp150; DN200mm, L = 3,20mb,
  • Wyl151 – Wp151; DN200mm, L = 3,30mb,
  • Wyl155 – Wp155; DN200mm, L = 3,50mb,
  • Wyl157 – Wp157; DN200mm, L = 3,50mb,

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Rowy melioracyjne

 • Kanał melioracyjny w ciągu rowu Nr 4: Wmel1 – Wmel2: S12a – S13 – Wmel2; DN500mm, L = 29,50 + 5,0mb

2. Zbiorniki

 • Zbiornik ZB-10; wykop

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny

 • Budowa kanału technologicznego km 2+300 – 3+200 kontynuacja prac

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Oświetlenie

 • Km 0+650 ul. Wrzosowa, wstawianie słupów, montaż opraw – wykonano 12 kpl.
 • Wstawianie słupów oświetleniowych + montaż opraw km 4+550 Węzeł Łunowo – wykonano 12 kpl.
 • Km 0+000 – 0+200 budowa oświetlenie – kabel + fundament – wykonano 350 m.
 • Km 0+270, budowa rur rezerwowych dla GDDKiA – wykonano 56 m.

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA

3. Branża sanitarna

 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Prace w ramach NA
 • Oczekiwanie na pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia budowy przyłącza elektroenergetycznego.
 • Oczekiwanie na odpowiedź ENEA Operator i PKP Energetyka, ws. zmiany danych w umowach o przyłączenie do sieci.

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA
 • Złożenie uzupełnienia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne i gromadzenie osadów ściekowych.