wtorek 03/10/2023

Postęp prac za okres od 25.09.2023 r. do 01.10.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 3+800, km 7+100, km 8+900, km 10+800, km 10+000, km 12+800 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 31 038,98 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykop

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 4 700 m³.

2. Nasypy

 • km 0+800 – 1+400
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800
 • km 5+800 – 9+100

Szacunkowa ilość 13 800 m³.

3. Wymiana gruntu

 • km 10+810 – 11+130

Szacunkowa ilość 2 000 m³.

4. Podłoże/GWN

 • km 15+000 – 15+175 str. L
 • km 16+140 – 16+550 str. L

Szacunkowa ilość 8 500 m².

5. Podbudowa zasadnicza

 • WŁ Ł1 km 0+000 – 0+200
 • WŁ Ł4 km 0+000 – 0+200
 • km 3+950 – 4+200 str. L,P
 • km 3+950 – 4+200 str. L,P
 • km 15+000 – 15+180 str. L

Szacunkowa ilość 15 420 m².

6. Podbudowa z BA AC22P

 • km 4+580 – 4+960 str. L,P

Szacunkowa ilość 7 800 m².

7. Frezowanie nawierzchni bitumicznej

 • km 11+990 – 12+540

Szacunkowa ilość 4 500 m².

8. Ściek trójkątny

 • km 4+600 – 4+960

Szacunkowa ilość 200 mb.

BRANŻA MOSTOWA

1. Montaż prefabrykatów – obiekt PPR-1 – wykonano 9 szt.

2. Montaż zbrojenia ścian konstrukcji oporowych – obiekt PPR-1 – wykonano 2 T.

3. Beton ściany F2 – obiekt W-3 – wykonano 64 m³.

4. Zbrojenie ścian G2, F2 – obiekt W-3 – wykonano 12 T.

5. Częściowe zasypanie ściany F1, H1 – obiekt W-3 – wykonano 150 m³.

6. izolacja cienka ścian – obiekt W-3 – wykonano 50 m².

7. Wykonanie izolacji z papy na UN w rejonie kap chodnikowych – obiekt WD-4 – wykonano 300 m².

8. Montaż krawężnika – obiekt WŁ-5 – wykonano 65 mb.

9. Montaż zbrojenia prefabrykatu podpora P7 – obiekt WD-6 – wykonano 25 T.

10. Beton kap na dojeździe – strona Świnoujście – obiekt W8 – wykonano 8 m³.

11. Montaż zbrojenia segment 8 9,7 – obiekt W-9 – wykonano 25 T.

12. Betonowanie UN segment 10 – obiekt W-9 – wykonano 340 m³.

13. Dowóz belek T i montaż seg.5 typ1.3 (PN) – wyłączenia kol. – obiekt W-9 – wykonano 18 szt.

14. Zasypki podpora P1 – obiekt W-9 – wykonano 100 m³.

15. Montaż desek gzymsowych – obiekt W-9 – wykonano 40 m³.

16. Betonowanie lawy fundamentowej P5 – obiekt K-12 – wykonano 20 m³.

17. Izolacja cienka podpory P5 – obiekt K-12 – wykonano 50 m².

18. Beton ciosów podłożyskowych podpór E, F – NL – obiekt W-13 – wykonano 2 m³.

19. Prefabrykacja koszy zbrojenia rygli TTT, W nad koleją – obiekt W-13 – wykonano 6 T.

20. Zbrojenie poprzecznicy podporowej w osi K – NL – obiekt W-13 – wykonano 3 T.

21. Montaż łożysk – obiekt W-13 – wykonano 24 szt.

22. Montaż splotów UN ETAP IV – obiekt E-15P – wykonano 12 kabli.

23. Zbrojenie ustroju nośnego ETAP IV – obiekt E-15P – wykonano 10 T.

24. Beton ustroju nośnego ETAP IV – obiekt E-15P – wykonano 1500 m³.

25. Montaż powłoki konstrukcji stalowej – nawa lewa – obiekt WE-16 – wykonano 0,50 kpl.

26. Zbrojenie i deskowanie wieńca żelbetowego – obiekt WE-19 – wykonano 0,20 T.

27. Zbrojenie fundamentu podpory w osi P3 – obiekt WD-20 – wykonano 5 m³.

28. Zbrojenie oczepu muru M3 i M4 – obiekt WD-4 – wykonano 100 kg.

29. Zbrojenie oczepu muru M3 i M4 – obiekt WŁ-5 – wykonano 100 kg.

30. Ustawienie muru wraz z zasypką M2 i M3 – obiekt W-10 – wykonano 40 m².

31. Montaż belek typu T na przęsłach P1-2, P2-3 – obiekt WŁ-14 – wykonano 26 szt.

32. Wykonanie ławy fundamentowej pod mur z gruntu zbrojonego – obiekt WE-19 – wykonano 5 m³.

33. Ustawienie muru wraz z zasypką M1 i M2 – obiekt WE-19 – wykonano 40 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • Układ kd36:
  • kd36.10 – kd36.11 – kd36.12 – kd36.12 – kd36.13; DN400mm, L = 13,50 + 27,50 + 35,50mb,
 • Układ kd49:
  • kd49.1 – kd49.2, DN630mm, L = 17,30mb,
 • Układ kd55:
  • kd55.4 – kd55.5 – kd55.6.a; DN315mm, L = 7,80 + 8,20mb
 • Montaż kratek żeliwnych – 25,0szt.

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Rów nr 5

 • Umocnienie rowu w strefach kontrolowanych gazociągów w/c DN300 i DN800

2. Drenaż podłużny

 • km: 1+509 – 2+490; zakończenie montażu

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Naprawa uszkodzenia na kolizji SN16 km 11+040 – 11+180


Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do STWiORB
 • Oczekiwanie na decyzję ZRID w zakresie DZ9
 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do STWiORB
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Przekazanie do Wykonawcy skorygowanego PT w zakresie DZ9
 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Wprowadzanie uwag Inżyniera Kontraktu do Projektu Wykonawczego tom 4.3.1

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA

6. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag IK do PSOR