czwartek 07/09/2023

Postęp prac za okres od 28.08.2023 r. do 03.09.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 3+800, km 7+100, km 8+900, km 10+800, km 10+000, km 12+800 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 39 545,27 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykop

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 3 500 m³.

2. Nasypy

 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800
 • km 5+800 – 9+100

Szacunkowa ilość 13 000 m³.

3. Wymiana gruntu

 • Węzeł Międzyzdroje Ł1
 • DZ1

Szacunkowa ilość 2 200 m³.

4. Podłoże/GWN

 • km 4+240 – 4+550 str. L
 • km 2+240 – 4+400 str. P
 • WŁ Ł1 km 0+000 – 0+240
 • WŁ Ł4 km 0+000 – 0+280

Szacunkowa ilość 11 800 m².

5. Podbudowa pomocnicza

 • km 4+580 – 5+000 str. P
 • km 12+885 – 13+500 str. P

Szacunkowa ilość 11 600 m².

6. Podbudowa zasadnicza

 • km 4+580 – 5+000 str. L
 • km 12+885 – 13+500 str. P

Szacunkowa ilość 7 300 m².

7. Zarurowanie rowów

 • ZR20 km 0+255

Szacunkowa ilość 1 kpl.

8. Frezowanie nawierzchni bitumicznych

 • km 16+000 – 16+620 str. P, L

Szacunkowa ilość 1 500 m².

9. Frezowanie nawierzchni bitumicznych AC22P/AC16W

 • km 14+600 – 14+900 str. P, L

Szacunkowa ilość 1 800 m².

BRANŻA MOSTOWA

1. Beton podkładowy pod fundamenty wylotu – obiekt PPR-1 – wykonano 12 m³.

2. Wymiana gruntu pod częścią zasadniczą przejścia – obiekt PPR-1 – wykonano 100 m³.

3. Roboty związane z wykonaniem dróg technologicznych (wzdłuż torów) – obiekt PPR-1 – wykonano 120 m².

4. Beton ściany D1 – obiekt W-3 – wykonano 133,40 m³.

5. Zbrojenie ścian D1, F1 – obiekt W-3 – wykonano 19 T.

6. Częściowe zasypanie ściany A1 – obiekt W-3 – wykonano 150 m³.

7. Wykop podpory P2 – obiekt WD-6 – wykonano 300 m³.

8. Montaż zbrojenia podpora P9 – obiekt WD-6 – wykonano 10 T.

9. Montaż zbrojenia podpora P1 – obiekt WD-6 – wykonano 20 T.

10. Montaż zbrojenia podpora P4 – obiekt WD-6 – wykonano 5 T.

11. Montaż zbrojenia podpora P6 – obiekt WD-6 – wykonano 2 T.

12. Beton kap chodnikowych – obiekt W-8 – wykonano 12 m³.

13. Montaż zbrojenia segment 12 i 10 – obiekt W-9 – wykonano 5 T.

14. Montaż belek typ 2.3 (PN) segment 7, typ 1.3 (PN) segment 6 – obiekt W-9 – wykonano 23 szt.

15. Dowóz belek T segment 6 typ. 1.3 (PN), seg. 8 typ 2.2 (PD)- obiekt W-9 – wykonano 9 szt.

16. Betonowanie płyt ustrojów nośnych segment 13 – obiekt W-9 – wykonano 342 m³.

17. Zasypanie wykopów segment 6 i 7 podpora P3 – obiekt W-9 – wykonano 200 m³.

18. Beton ciosów podłożyskowych podpór A, B, L, M – NP. A, B – NL – obiekt W-13 – wykonano 3 m³.

19. Beton filara w osi G – JL – obiekt W-13 – wykonano 59 m³.

20. Beton filara w osi G – JP – obiekt W-13 – wykonano 46 m³.

21. Montaż łożysk na podporach K, L – NL; L, M-NP – obiekt W-13 – wykonano 16 szt.

22. Beton wyrównawczy pod stanowisko prefabrykacji rygli nad koleją – obiekt W-13 – wykonano 36 m³.

23. Budowa podparcia i deskowania płyty ustroju nośnego ETAP IV – obiekt E-15P – wykonano 0,10 kpl.

24. Zbrojenie ustroju nośnego ETAP IV – obiekt E-15P – wykonano 10 T.

25. Montaż zbrojenia kap, montaż kotw talerzowych – obiekt W-17P – wykonano 0,20 T.

26. Montaż zbrojenia kap, montaż kotw talerzowych – obiekt E-18L – wykonano 0,20 T.

27. Wykonanie wylotu przepustu – etap 1 – obiekt PCZ-1 – wykonano 2 m³.

28. Zbrojenie poprzecznicy na podporze P2 i P3 – obiekt WŁ14 – wykonano 1 T.

29. Wykonanie wykopu pod ławę przepustu – etap 2 – obiekt PZ-9 – wykonano 400 m³.

30. Wykonanie ław fundamentowych murów M2 i M3 – obiekt W10 – wykonano 7 m³.

31. Ustawienie muru wraz z zasypką M2 i M3 – obiekt W10 – wykonano 15 m².

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • Układ kd8:
  • kd8.1 – kd8.2 – kd8.3 – kd8.4 – kd8.5; DN315mm, L = 4,50 + 5,50 + 17,0 +32,0mb
 • Układy „Wylot – Wpust”:
  • Nr-y: 167, 209, 211

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Zbiornik ZB-7 – zakończenie prac.

2. Zbiornik ZB-2 – rozpoczęcie robót ziemnych; odhumusowanie i wykop

3. Rów RA – wylot przyczółku PM11-12: montaż zbrojenia dla fundamentu i ściany przyczółku

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Oświetlenie – budowa przepustów pod drogami km 4+500


Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do STWiORB
 • Opracowywanie Projektu Technicznego w zakresie DZ9
 • Opracowywanie Projektu Wykonawczego w zakresie DZ10 i DZ9
 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do STWiORB
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Wprowadzanie uwag IK do PT DZ10
 • Prace nad PW dla DZ9
 • Prace nad PW dla DZ10
 • Prace w ramach NA

4. Melioracje

 • Prace w ramach NA

5. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR

7. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag IK do PSOR