piątek 09/02/2024

Postęp prac za okres od 29.01.2024 r. do 04.02.2024 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 0+300, 5+000, W-09 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 20 258,41 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Nasypy

 • km 3+300 – 5+300
 • DZ7
 • km 9+400 – 11+600

Szacunkowa ilość 5 000 m³.

2. Podłoże/GWN

 • DZ5 km 0+350 – 0+700
 • km 16+440 – 16+670 str. P

Szacunkowa ilość 4 620 m².

3. Wykop

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 4 000 m³.

4. Warstwa wiążąca AC16W

 • km 14+410 – 15+220 str. L
 • km 12+810 – 12+836 str. P
 • km 12+885 – 12+910 str. P

Szacunkowa ilość 8 310 m².

5. Podbudowa pomocnicza

 • km 16+440 – 16+670 str. P

Szacunkowa ilość 2 670 m².

6. Podbudowa zasadnicza

 • km 16+440 – 16+670 str. P

Szacunkowa ilość 2 760 m².

7. Podbudowa z BA warstwa I

 • km 16+440 – 16+670 str. P

Szacunkowa ilość 2 400 m².

8. Humusowanie

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 500 m².

9. Sączki podłużne

 • 12+250 – 12+560; DN160mm

Szacunkowa ilość 310 mb.

10. DK3 – frezowanie naw bitumicznej

 • km 13+000 – 13+450 str. L

Szacunkowa ilość 4 100 m².

11. TG – rozbiórka podbudowy

 • km 13+000 – 13+450 str. L

Szacunkowa ilość 500 m².

BRANŻA MOSTOWA

1. Montaż zbrojenia zamków – obiekt W-03 – wykonano 0,50 T.

2. Montaż kolektorów odwodnieniowych – obiekt WD-4 – wykonano 0,20 kpl.

3. Montaż kolektorów odwodnieniowych – obiekt WŁ-5 – wykonano 0,20 kpl.

4. Betonowanie zamków „Podpora – Prefabrykaty” segmenty D1, D2, C1, C2, B1, B2 – obiekt W-03 – wykonano 15 m³.

5. Montaż desek gzymsowych – segmenty 5 podpora P3 – obiekt W-09 – wykonano 20 mb.

6. Izolacja cienka ścian – obiekt W-09 – wykonano 300 m².

7. Zasypka konstrukcyjna za Podporami 1 i 3 obiektu – obiekt W-9 – wykonano 750 m³.

8. Betonowanie kap UN – jezdnia L i P – obiekt W10 – wykonano 65 m³.

9. Montaż podparć pod belki – podpory P5, P3 – obiekt K-12 – wykonano 2 szt.

10. Zbrojenie płyty UN – NL. Przęsło A-B, B-C – obiekt W-13 – wykonano 5 T.

11. Montaż sprężenia płyty nadbetonu wspornika w osi podpory J-NL – obiekt W-13 – wykonano 0,50 T.

12. Beton belek VV w osi podpory E NP – obiekt W-13 – wykonano 9 m³.

13. Przygotowanie powierzchni pod izolację na kapach chodnikowych – obiekt E-15P – wykonano 2 400 m².

14. Montaż krawężnika kamiennego – obiekt W-17L – wykonano 14 mb.

15. Montaż zbrojenia kap chodnikowych na dojazdach – obiekt W-17L – wykonano 0,50 T.

16. Montaż kolektora odwadniającego Podpory P1, P2, P3 – obiekt WE-19 – wykonano 3 kpl.

17. Zasypka podpory P9 – obiekt WD-6 – wykonano 250 m³.

18. Beton poprzecznicy podpora P7 – obiekt WD-6 – wykonano 18 m³.

19. Ustawienie muru M1, M2, M3 – obiekt W-10 – wykonano 30 m².

20. Zasypka murów z gruntu M1, M2, M3 – obiekt W-10 – wykonano 200 m³.

21. Ustawienie muru S-5 – wykonano 70 m².

22. Zasypka muru z gruntu S-5 – wykonano 400 m³.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Próba napięciowa kabla SN16 po naprawie w km 10+500


Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA

3. Branża sanitarna

 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Prace w ramach NA

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA