środa 08/05/2024

Postęp prac za okres od 29.04.2024 r. do 05.05.2024 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+800 oraz 5+000 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 10 717,10 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykop

 • km 2+000 – 3+300

Szacunkowa ilość 1 000 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+800 – 9+100
 • km 9+400 – 11+600
 • DZ10 km 0+400 – 0+800

Szacunkowa ilość 6 300 m³.

3. Podłoże/GWN

 • km 15+230 – 15+460 str. P

Szacunkowa ilość 3 220 m².

4. DK3 – frezowane naw. bitum.

 • km 9+300 – 9+600

Szacunkowa ilość 2 000 m².

5. Humusowanie

 • km 5+300 – 5+600

Szacunkowa ilość 250 m².

6. Ściek trójkątny

 • Węzeł Świnoujście Ł2 km 0+080 – 0+140
 • Węzeł Świnoujście Ł2 km 0+100 – 0+180
 • km 6+360 – 6+700 str. P
 • km 6+500 – 6+700 str. L

Szacunkowa ilość 690 mb.

7. Przepusty

 • Przepust PDs14; montaż + zasypka
 • Zarurowanie rowu ZR17; montaż

BRANŻA MOSTOWA

1. Przygotowanie powierzchni pod izolację z papy term. rygla górnego – obiekt W-03 – wykonano 2 000 m².

2. Zasypka konstrukcyjna za Podporami 1 i 2 obiektu – obiekt W-03 – wykonano 200 m³.

3. Montaż geokompozytu drenażowego – obiekt W-03 – wykonano 150 m².

4. Przygotowanie powierzchni pod izolację (śrutowanie powierzchni) – obiekt W-09 – wykonano 2 000 m².

5. Zasypka konstrukcyjna za Podporą P3 – obiekt W-09 – wykonano 200 m³.

6. Montaż Belek typu TTT w osi G-NP – obiekt W-13 – wykonano 3 szt.

7. Przygotowanie podłoża pod izolację w obrębie jezdni (śrutowanie) – obiekt E-15P – wykonano 3 000 m².

8. Beton fundamentu pod skrzydło w osi P3 – obiekt E-18P – wykonano 75 m³.

9. Demontaż ścianek szczelnych w pasie rozdziału w osi P1 i P3 – obiekt E-18P – wykonano 150 m².

10. Zbrojenie i deskowanie korpusu podpory P1 – obiekt E-18P – wykonano 12 T.

11. Zbrojenie i deskowanie korpusu podpory P3 – obiekt E-18P – wykonano 12 T.

12. Zbrojenie i deskowanie korpusu podpory P2 – obiekt E-18P – wykonano 12 T.

13. Zbrojenie ustroju nośnego – obiekt WD-6 – wykonano 3 000 kg.

14. Ustawienie muru S1 – wykonano 60 m².

15. Zasypka muru S1 – wykonano 600 m³.

16. Wykop pod wykonanie muru – wykonano 500 m³.

17. Ustawienie muru M4 – obiekt W10 – wykonano 30 m².

18. Zasypka muru M4 – obiekt W10 – wykonano 400 m³.

19. Zasypka przepustu – obiekt PZ-4 – wykonano 400 m³.

20. Zasypka przepustu – obiekt PZ-3 – wykonano 400 m³.

21. Wykop pod wykonanie skrzydeł i wlotu przepustu – obiekt PZ-4 – wykonano 150 m³.

22. Parasol z geokompozytu – obiekt PZ-2 – wykonano 100 m².

23. Wykop pod wykonanie skrzydeł i wlotu przepustu – obiekt PZ-3 – wykonano 100 m².

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • kanał kd36:
  • montaż kratek żeliwnych na wpustach [km: 11+300 – 11+600] – 8,0szt.,
 • układy „Wylot – Wpust”:
  • Wyl260 – Wp260; DN200mm, L = 4,40mb,
  • Wyl261 – Wp261; DN200mm, L = 5,0mb,
  • Wyl262 – Wp262; DN200mm, L = 4,90mb,
  • Wyl264 – Wp264; DN200mm, L = 4,60mb,
  • Wyl266 – Wp266; DN200mm, L = 16,50mb,
  • Wyl268 – Wp268; DN200mm, L = 4,10mb

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża sanitarna

 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Prace w ramach NA
 • Oczekiwanie na odpowiedź ENEA Operator i PKP Energetyka, ws. zmiany danych w umowach o przyłączenie do sieci.

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA
 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne i gromadzenie osadów ściekowych.
 • Oczekiwanie na uzgodnienie przebudowy rowu chłonnego LK przez PKP PLK

6. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag Wykonawcy do PSOR