czwartek 09/12/2021

Zaawansowanie finansowo-rzeczowe

1. Etap projektowania – Dokumenty Wykonawcy 78,52%

2. Etap Realizacji Robót – 0%