piątek 21/01/2022

Zaawansowanie finansowo-rzeczowe

1. Etap projektowania – Dokumenty Wykonawcy 79,15 %

2. Etap Realizacji Robót – 0%