poniedziałek 17/04/2023

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji w dniu 21.04.2023 r., wprowadzi Tymczasową Organizację Ruchu.

  • tymczasowe skrzyżowanie o ruchu okrężnym na węźle Międzyzdroje
  • obiekt WE-19, WD-20, przesunięcie pasów ruchu do jednej strony jezdni oraz ich nieznaczne zwężenie, zamknięcie skrzyżowania DK3 z drogą do Trzciągowa (DP1002Z)

Planowany okres wprowadzenia TOR: do końca 2023 r.

Osoby odpowiedzialne:

Podwykonawca: Michał Matecki -„Embud” tel. 505 147 272

Wykonawca: Przemysław Abratkiewicz – POLAQUA tel. 502 417 084

Marcin Przybysz – POLAQUA tel. 725 901 708