wtorek 08/08/2023

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji poinformował, że w dniu 11.08.2023 r. planowane jest wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Opis TOR:

Od km 15+900 do km 16+000 zostanie wykonane tymczasowe bitumiczne połączenie między jezdnią istniejącą i projektowaną. Od km 16+400 do km 16+700 wykonany zostanie tymczasowy bypass bitumiczny.

O wszelkich zmianach w terminie wprowadzenia, Wykonawca będzie informował na bieżąco.

Osoby odpowiedzialne za wprowadzenie TOR:

Podwykonawca: Michał Matecki – „Embud” tel. 505 147 272

Wykonawca: Przemysław Abratkiewicz – POLAQUA tel. 502 417 084

Daniel Ługowski – POLAQUA tel. 725 901 887