czwartek 17/08/2023

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji poinformował, że w dniu 23.08.2023 r. planowane jest wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Lokalizacja:

  • km projektowy 10+200 – 10+700
  • km projektowy 12+500 – 12+900
  • km projektowy 14+600 – 15+000

O wszelkich zmianach w terminie wprowadzenia, Wykonawca będzie informował na bieżąco.

Osoby odpowiedzialne za wprowadzenie TOR:

Podwykonawca: Michał Matecki – „Embud” tel. 505 147 272

Wykonawca: Przemysław Abratkiewicz – POLAQUA tel. 502 417 084, Daniel Ługowski – POLAQUA tel. 725 901 887