środa 20/09/2023

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji od dnia 25.09.2023 r., wprowadzi Tymczasową Organizację Ruchu.

Opis TOR:

Przełożenie ruchu na nową jezdnię w km projektowym 12+000 – 12+700.

O wszelkich zmianach w terminie wprowadzenia, Wykonawca będzie informował na bieżąco.

Osoby odpowiedzialne za TOR:

Podwykonawca: Michał Matecki – „Embud” tel. 505 147 272

Wykonawca: Przemysław Abratkiewicz – POLAQUA tel. 502 417 084, Daniel Ługowski – POLAQUA tel. 725 901 887